Kalendář akcí - co nás čeká:

Září
Dovolená Zderazproběhne 16.-18.9.2016 a zúčastní se 12 klientů CHB a 2 doprovody
 
Červen
Výlet do Pardubic - 13.6.2016 se zúčastní 6 klientů z CHB a 2 doprovody
Sportovní hry v Bystrém - 7.-8.6.2016 proběhnou na zámku v Bystrém sportovní hry, kterých se zúčastní klienti CHB a PSB
Návštěva partnerského zařízení DSS Kalinov Slovensko - se uskuteční od 6.-10.6.2016, 6 klientů + 2 doprovody
Mental Power Praha - se uskuteční od 10.-12.6.2016 a zúčastní se 6 klientů CHB a 2 doprovody
Rekreace Vysoké Pole - klienti služby DOZP 3. oddělení pojedou na rekreaci od 20. - 23.6.2016
Zahradní slavnost - v pátek 24.6.2016 proběhne v Domově Zahradní slavnost