Co Vás zajímá

Co je třeba vzít při nástupu

01.03.2010 00:00
Doporučený seznam pro službu DOZP* Rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je-li osoba omezena ve způsobilosti nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům (na rozhodnutí musí být vyznačeno nabytí právní moci) * Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka (na rozhodnutí musí být...

Pokyny pro návštěvy klientů

01.03.2010 00:00
V Domově nejsou stanoveny návštěvní dny, ani návštěvní hodiny. Vzhledem k častým aktivitám našich klientek mimo Domov Vám doporučujeme oznámit návštěvu telefonicky, zvlášť pokud bydlíte mimo Svitavy. Po 18 hodině jsou návštěvy méně vhodné vzhledem k podávání večeří a večerní hygieně (doba nočního...

Jak požádat o umístění do Domova na rozcestí Svitavy?

01.03.2010 00:00
O přijetí do Domova na rozcestí Svitavy je nutno požádat vyplněním tiskopisu Žádost o uzavření smlouvy , který je k dispozici zde, dále u sociální pracovnice Domova, a na Městském úřadě Svitavy. Vyplněná žádost musí být podepsána občanem, který má být do Domova přijat nebo v případě, že...

Co dělat, když nemůžete nastoupit?

01.03.2010 00:00
Pokud navržený termín nástupu klientovi nevyhovuje, informuje telefonicky (on nebo členové jeho rodiny) neodkladně sociální pracovnice Domova a oznámí důvod, proč nemůže nastoupit. Domluví se na novém termínu nástupu. V případě, že se klient rozhodne nenastoupit vůbec nebo chce nástup odložit je...