Dokumenty a tiskopisy

...........................................

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2010- příloha k výroční zprávě

DNR Sy -Zpráva o činnosti a hospodaření POPk 2011.pdf (1,6 MB)

DNR Sy -Zpráva o činnosti a hospodaření PO_Pk 2012.pdf (1,9 MB)

DNR Sy - Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2013.pdf (1492718)

DNR Sy - Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2014.pdf (1357552)

DNR SY - Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2015.pdf (1366221)

DNR SY - Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2016.pdf (1235691)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2017.pdf (1236024)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2018.pdf (1442166)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO PK 2019.pdf (1470956)

 

Žádost o uzavření smlouvy:

Žádost o uzavření smlouvy.doc (78848)

Vyjádření lékaře k cílové skupině DNR Svitavy.doc (52224)

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu.doc (51712)

Smlouva Domov - opatrovník.doc (141312)

Smlouva Domov - svéprávný.doc (138752)

 

Ochrana osobních údajů:

Prohlášení organizace o ochraně osobních údajů.doc (70144)

Opatrovanka - Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů a využíváním r.č.doc (72192)

Opatrovanec - Souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů a využíváním r.č.doc (73216)

Účel zpracování osobních údajů zaměstnanců a klientů Domova na rozcestí Svitavy.xls (48128)

Vnitřní předpis č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb k 1.8.2019.docx (70538)

 

Poskytování informací:

Poskytnutí informací podle zákona č. 106-1999sb o svobodném přístupu k informacím.docx (43414)

Formulář žádosti o poskytnutí informace.doc (99840)

 

Etický kodex:

Etický kodex zaměstnanců Domova na rozcestí Svitavy.doc

 

Protokoly:

Informace - protokol sexuality.doc (74240)