Adresa pro doručování dokumentů:

analogová forma - podatelna Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
 
elektronické podání - může být doručeno na technickém nosiči typu CD ROM/RW; USB flash disc. Technický nosič bude vrácen pouze na výslovnou žádost.
 
Úřední hodiny podatelny: pondělí - pátek od 7:00 do 14:30 hodin.
 
Elektronická adresa podatelny: jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz; ucetni@dnrsvitavy.cz
 
Identifikátor datové schránky: w5tvqbp
 
Organizace přijímá dokumenty v digitální podobě v následujících datových formátech:
 
- pdf (Portable Document Format);
- html/htm (Hypertext Markup Language Dokument);
- txt (prostý text);
- doc/docx (MS Word Document);
- xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet);
- ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
- jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group);
- tif/gif (Tagged Image File/Graphies Interchange Format