Archív akcí za rok 2016

Prosinec

Adventní výstava v Pardubicích - 7.prosince se zúčastníme již 4. adventní výstavy na Krajském úřadě v Pardubicích

Paprskový ples - 8.12.2016 se zúčastní klienti CHB a PSB plesu ve Velkých Opatovicích

Adventní trhy v Brně - 8.12.2016 jedou klienti CHB
 
Listopad
Svatomartisnké veselí - 9.11.2016 se zúčastní klienti CHB, DOZP i PSB v Moravské Třebové
Den otevřených dveří a vánoční koncert
Vánoční výstava v Jevíčku 
 
 
Říjen
 
Výlet do Vodárenského lesa
Výlet do Pardubic - 31. října se zúčastní klienti CHB Dimitrovova v doprovodu dvou pracovnic
Týden sociálních služeb - 4.9.2016 proběhne v rámci tohoto týdne Den otevřených dveří v DNR Svitavy od 10 do 14 hodin.
 
Září
Rybářské závody - 3.9.2016 se klienti CHB zúčastní rybářských závodů
Rozloučení s létem 6.9.2016 proběhne od 14 hod. na chráněném bydlení Vila Nádražní Rozloučení s létem
Rekreace v Hodoníně ve dnech od 5.-9.9.2016 pro klienty 2. oddělení a Domek na ulici Hraniční
Dovolená Zderazproběhne 16.-18.9.2016 a zúčastní se 12 klientů CHB a 2 doprovody
Návštěva DSS Kalinov- v termínu od 19.-.23.9. nás přijedou navšívit naši přátelé ze Slovenska 
 
Srpen
Výlet na Rosničku - v úterý 23.8. se klienti PSB chystají navšívit místní rybník Rosnička
Výlet do Poličky - 25.8.ve čtvrtek jedou klienti PSB na výlet do Poličky
 
Červen
Výlet do Pardubic - 13.6.2016 se zúčastní 6 klientů z CHB a 2 doprovody
Sportovní hry v Bystrém - 7.-8.6.2016 proběhnou na zámku v Bystrém sportovní hry, kterých se zúčastní klienti CHB a PSB
Návštěva partnerského zařízení DSS Kalinov Slovensko - se uskuteční od 6.-10.6.2016, 6 klientů + 2 doprovody
Mental Power Praha - se uskuteční od 10.-12.6.2016 a zúčastní se 6 klientů CHB + 2 doprovody
Rekreace Vysoké Pole - klienti služby DOZP 3. oddělení pojedou na rekreaci od 20. - 23.6.2016
Zahradní slavnost - v pátek 24.6.2016 proběhne v Domově Zahradní slavnost
 
 
Květen
Rekreace Vysoké Pole - klienti služby CHB pojedou na rekreaci od 30.5. - 2.6.2016
Sportovní hry Třemošnice - 31.5. - 3.6.2016 se zúčastní klienti CHB i PSB
Noc v kavárně
 
Březen- 9.3.2016 se zúčastníme akce pořádané Domovem na zámku Bysté

16.-18.3.2016 proběhne v Domově na rozcestí velikonoční prodejní výstava výrobků

 

Turnaj ve stolním tenise - 10.3. se zúčastní 4 klienti (CHB a PSB) ve Velkých Opatovicích

 
Únor - 10.2.2016 proběhne tradiční Valentýnský ples na Fabrice ve Svitavách