Říjen
Den otevřených dveří - 23.10.2019 se klienti služby STD a CHB s pracovnicemi vydají na den otevřených dveří do Velkých Opatovic
Výlet do Koclířova - 23.10.2019 pojedou klienti z domku Hraniční s pracovnicemi na výlet na poutní místo v Koclířově
Kavárna Café Rozcestí bude zajišťovat občerstvení na Veletrhu sociálních služeb na Fabrice
 
Klienti Domova vystoupí 2.10.2019 v Chrudimi u příležitosti předávání cen v rámci akce Duhové křídlo
 
Září

Rybářské závody Handicap Fish Cup - 7.9.2019 pojedou klienti z CHB na závody do Lázní Bohdaneč

Rozloučení s létem

 

Srpen

Výlet do Anenské Studánky - ve čtvrtek 29.8.2019 pojedou klienti z domku na Zadní ny výlet za bývalou klientkou Domova

Rekreace Hodonín - 30.8.-3.9.2019 se klienti domku U Parku a domku Hraniční zúčastní rekreace v Hodoníně u Kunštátu

Rekreace Hodonín - 26.-29.8.2019 se klienti CHB Požání a vila zúčastní rekreace v Hodoníně u Kunštátu

Zámecké slavnosti Bystré - 31.8.2019 pojedou klienti CHB byty

Rekreace Vysoké Pole - 28.-30.8.2019 pojedou klienti CHB byty

Červen
Mental Power - 6.-8.6.2019 pojedou klienti CHB a PSB do Prahy na tuto akci
Sportovní hry - 18.6.2019 pojedou klienti CHB s pracovnicemi na sportovní hry do 
Rekreace Zderaz- 21. - 24.6.2019 pojedou klienti CHB s pracovnicemi
 
Květen
Diskotéka s Pavlem Cejnarem- 22.5.2019 pojedou klienti s pracovnicemi do Rábů na diskotéku
Zámek Lysice - 25.5.2019 pojedou klienti CHB s pracovnicí na výlet na zámek
                         
Duben
Pálení čarodějnic - 26.4.2019 proběhne na CHB vila pro klienty CHB, PSB i klienty z DOZP
                         - 29.4.2019 proběhne v altánu za Domkem u parku
Únor