Prosinec

...........................................................................................................................

 

Listopad

...............................................................................................................................

 • Fotografické ohlédnutí za předvánoční akcí

  ..............................................................................................................................

26. listopadu se konal v Domově na rozcestí Vánoční koncert dětí ze ZUŠ Svitavy, klientů Domova na rozcestí Svitavy a klientů z Anenské studánky. Probíhala prodejní výstava výrobků a den otevřených dveří. Fotografie z této akce můžete shlédnout ve fotogalerii nebo zde.

 

 

 

 • 19. ročník národního turnaje ČHSO ve stolním tenise 11.-13.11.2011 ve Dv. Králové n.L., zúčastní se klienti chráněného bydlení, záštitu nad turnajem převzala p.Livie Klausová

 

.................................................................................................................................

 

Říjen

.................................................................................................................................

 
 • Den otevřených dveří pro děti ze Základních škol

Svitavy 13. října 2011

Den otevřených dveří v Domově na rozcestí Svitavy proběhl 11. října v rámci Týdne sociálních služeb, který pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V průběhu dne měli návštěvníci možnost prohlédnout si areál Domova na rozcestí. Dopoledne od osmi hodin do půl dvanácté patřilo dětem ze základních škol. Děti se seznámily s prostředím, kde klienti žijí, prohlédly si celý areál, zahradu, viděly provozní úseky. V denní místnosti (dílna speciálního pedagoga) a v ateliéru mohly s klientkami vytvořit drobné výrobky, které klientky vyrábí v rámci pracovních činností při ergoterapii. „ Společně jsme plnili pytlíky šlupkama. Pytlíky se nahřejí a dávají nám teplo tam, kam potřebujeme, třeba na nohu nebo na ruku. Líbilo se mi, že byly děti ochotné, dali se s námi hned do práce a povídali jsme si,“ zavzpomínala paní Pokorná, klientka 2. oddělení.

Děti se s klientkami v ateliéru zapojily do společné kresby. „ My jsme malovali květiny, různé druhy květin. Fialky a kopretiny, zvonečky a slunečnice, celou květinovou zahradu,“ řekla dívka čtvrté třídy ZŠ Riegrova. Ostatní ztvárnili náš svět nebo podzim, jako jedno ze čtyř ročních období. Všichni se vzájemně doplňovali a předávali si své nápady. S výsledkem byli všichni spokojeni. Děti se ptaly na život v Domově, na život v chráněných bytech a z povídání klientek zjistily, že žijí všichni velmi podobně.

Více si můžete poslechnout z reportáže Pardubického rozhlasu nebo tiskové zprávy Svitavyského deníku.

M. Mitášová

.................................................................................................................................

 

Září

.................................................................................................................................

 • Dovolená Vysoké Pole 5.-9.9. 2011 - zúčastní se klientky 2.oddělení
 • Rekreace chráněného bydlení 4.-8.9. 2011 ve Svojanově u Bystrého
 • Kvasiny - sportovní hry 9.9.2011 pro klienty chráněného bydlení
 • Rybářské závody 10.9.2011 pro klienty chráněného bydlení
 • Loučení s létem 30.9.2011 pro klienty celého Domova na rozcestí na vile u nádraží

 

 • Procházky po Svitavách

Svitavy - září 2011

V měsíci září jsme navštívily tři zajímavé akce a místa ve Svitavách. Jednou z akcí byla výstava obrazů chráněného bydlení v restauraci Rošambo. V rámci rozumové výchovy jsme navštívily vlakové nádraží a viděly tak zrovna jedoucí rychlík. Příjemným kulturním zážitkem byla procházka po svitavském stadionu a prohlédnutí soch, které vznikly pod rukama šikovných umělců. Všemi akcemi nás provázelo sluníčko a našim klientkám se velmi líbily.

M. Smítalová, spec.pedagog

 

 • Domov na rozcestí rozšiřuje své služby

Svitavy 22. září 2011

V následujícím textu dostane laskavý čtenář odpověď na otázku:"Jaké nové sužby?"

Ale na úvod základní informace. Domov na rozcestí Svitavy je zařízení sociálních služeb a poskytuje v současné době 2 sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a službu chráněné bydlení (CHB).

Služba DOZP je poskytována v budově bývalého kláštera na ulici T.G.Masaryka, všem dříve narozeným Svitavávkům známe jako "charita." Současná kapacita je 55 klientů, kteří potřebují vysokou pomoc a podporu personálu. Přesto nás ale potkáváte ve městě, možná někde na nákupech nebo u kadeřníka.

Ve službě chráněné bydlení jsou klienti, kteří jsou více samostatní a nepotřebují pracovníka v takovém rozsahu, jako v Domově. Někteří s doprovodem, někteří zcela samostatně se pohybují po městě, sami si zařizují vše, co potřebují k běžnému životu, někteří chodí do práce (např. CAFE ROŠAMBO nebo firma PUCLE čištění interiérů). Pracovník tyto klienty pouze doprovází a pomáhá jim v situacích, které jsou pro ně složitější. Možná, že jsou naši klienti Vašimi sousedy v panelácích na ul. M.Majerové nebo Dimitrovova.

A nyní odpověď na otázku z úvodu. Domov na rozcestí získal od svého zřizovatele Pardubického kraje budovu na ul. Purkyňova č. 252/14, bývalé Centrum psychosociální pomoci. Budova bude využívána k novým aktivitám. V prvé řadě zde bude od 1.1.2012 zřízena nová sociální služba podpora samostatného bydlení. Princip této služby spočívá v tom, že podpora klientům bude poskytována pouze v minimálním rozsahu. V bytě bude ubytováno 5 klientů, kteří jsou téměř ve všech činnostech samostatní. Jejich život se maximálně přiblíží běžnému režimu, pracovník bude k dispozici pouze vymezený čas, např. 2 hodiny denně. Ostatní čas budou klienti trávit zcela svobodně.

V přízemních prostorách budovy bude zřízena terapeutická dílna, kde se klienti budou realizovat při výrobě nejrůznějších dárků, výrobků, upomínkových předmětů apod.

Další novinka, která v této budově vznikne bude CAFE ROZCESTÍ - kavárna, ve které velmi rádi přivítáme svitavskou veřejnost. Kavárna bude nabízet několik druhů vysoce kvalitní kávy a jiné nápoje a občerstvení a jako "bonus" dostane návštěvník v příjemném prostředí obsluhu, kterou budou z části zajišťovat klienti chráněného nebo podporovaného bydlení. Tím chceme alespoň částečně řešit možnost zaměstnávání našich klientů na otevřeném trhu práce a zároveň integraci naši lidí do běžné společnosti. Součástí kavárny bude venkovní posezení s herními prvky pro děti v muzejní zahradě. Venkovní terénní úpravy zajišťuje město Svitavy, jehož představitelům děkujeme za vstřícný přístup k našim plánům.

Slavnostní otevření budovy se uskuteční 21.října t.r., následovat bude den otevřených dveří pro veřejnost. A již nyní Vás všechny srdečně zveme a těšíme se na příjemné posezení u kávy.

Jaroslava Filipová, ředitelka

.................................................................................................................................

 

Srpen

.................................................................................................................................

 • Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

Svitavy 31.srpna 2011

Den otevřených dveří v Domově na rozcestí Svitavy se konal poslední prázdninový den. Během dopoledne probíhaly prohlídky zařízení, návštěvníci si prošli celý areál Domova včetně oddělení, zahrady a dílen pro klienty. Na nádvoří si už od rána kupovali drobné výrobky nebo zmrzlinu. Ve 13 hodin přivítala p.ředitelka Filipová hosty a uvedla první vystupující kapelu skládající se z klientů Domova na rozcestí. Následovalo kulturně hudební vystoupení klientů z Anenské studánky, Žabky ze studánky, kteří měli písničky prokládané divadelními scénkami. Setkání přátel zpříjemnilo i občerstvení v okolních stáncích. "Přijeli k nám také noví kamarádi z Křižanova, kapela Šafářanka, strašně se mi to líbilo, zpívali populární muziku," řekla s úsměvem na tváři M. Kabrhelová, klientka chráněného bydlení. Díky známým a oblíbeným písničkám bylo na parketě stále plno, všichni se dobře bavili. "Počasí nám opravdu přálo, bylo krásně. Všichni jsme byli moc spokojení," dodala M. Kabrhelová. Další fotoografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

M. Mitášová

.................................................................................................................................

 

Červenec

.................................................................................................................................

 • Výstava prací klientů chráněného bydlení
 • Výlet na hrad Svojanov - zahájení letní sezony 9.7.2011 uskutečnili klienti chráněného bydlení

Svojanov - 9.července 2011
Zúčastnili jsme se zahájení "Letní sezóny" na sportovním hřišti v obci Svojanov pořádané Obecním úřadem a místním Hasičským sborem. Po celé odpoledne se konaly různé sportovní akce - střílení vodním dělem na cíl, srážení kuželek, chůze na chůdách, střelba z kulometu umělými kuličkami, skákání v pytli.... Též jsme si některé disciplíny vyzkoušeli a pan Martin Kulík absolvoval všechny disciplíny a nakonec byl i odměněn.
Pak jsme za spolupráce pana starosty a členek obecního úřadu symbolicky zasadili okrasnou vrbičku podél vybudované hráze v nádherné oddychové zóně kudy vedla cyklosteska. Vrbičku jsme označili cedulkou DNR Svitavy a slíbili, že ji budeme jezdit zalévat. Nakonec jsme si oddechli ve stínu velkého stanu a občerstvili se. Všechny sportující děti dostaly diplomy a sladkosti a drobné dárky. I my jsme dostali medaile na památku.
A nakonec byla pěna. Všechny děti se převlékly do plavek a cákaly se v krásné bílé pěně, kterou jim hasiči stříkali z hadic. Pak jsme se osvěžili sprškou vody z vodního děla. Bylo to moc krásné, všem se tam moc líbilo, sluníčko nám přálo až moc. Slíbili jsme, že za rok opět přijedeme. Děkujeme všem, že jsme tam mohli být.

Klienti Chráněného bydlení

 

 • Na pouti v Anenské Studánce

Anenská Studánka - 31.července 2011

V neděli jsme jeli na pouť do Anenské Studánky. Když jsme přijeli do domova, hned u vchodu nás zdravili a vítali naši známí. Šli jsme se podívat na výstavu, za kapesné jsme si koupili drobnosti, také kávu a občerstvení. Na zahradě jsme viděli dva koně, ale program byl celý den v budově. Ostatní klienti zpívali, hráli divadla a různá vystoupení. Navštívili jsme klientky, které dříve bydlely u nás, bylo to pěkné setkání.

P. Voláková, klientka 2.oddělení

 

.................................................................................................................................

 

Červen

..................................................................................................................................

 • Prodávali jsme na regionálním trhu a navštívili CBM Polička

 

Polička - 16.června 2011

Ve čtvrtek jsme jeli do Poličky prodávat výrobky na Regionální trhy na náměstí. Hned ráno jsme navštívili Centrum Bohuslava Martinů, kde probíhá výstava Divadlo žije!. Zavedla nás do kouzelného světa divadla B.Martinů. Rozmanitou operní a baletní tvorbu představily vystavené kostýmové návrhy, nákresy a prostorové modely scén, fotografie z představení i skutečné kostými, které si naši klienti ochotně zkoušeli. Mohli jsme si zkusit roli kulisáka, osvětlovače, zvukaře, čímž jsme nahlédli pod pokličku herectví.  Část výstavy je zaměřena na dlouholetou tradici ochotnického divadla v Poličce. Jak jsme se dozvěděli, v samotném sálu, kde je výstava instalována, se divadlo hrálo.

Pak šla část naší výpravy na náměstí, kde probíhaly regionální trhy. Společně s dalšími prodejci jsme nabízeli zboží, které vyrábíme v našich dílnách. "Prodávali jsme polštářky, tašky, míčky, svíčky, naušnice, pouzdra na mobil, podsedáky a další věci. Já jsem nabízel zboží, Drahuška počítala peníze a dával jsme to zákazníkům do tašek. Zákazníkům jsem říkal, aby se jim naše výrobky líbili a přál jsem zdravíčko. Taky jsem říkal, že výrobky vyrábí naši klienti z Domova. Já jsem byl spokojenej" vyjádřil se p.Šlíma, který společně dalšími klienty prodával na trhu. Více se dozvíte ve Svitavském deníku.

M. Mitášová

 

 • Sportovní hry v Bystrém

Bystré - 20. a 21.června

Domov na zámku pořádal poprvé sportovní hry. Na "Turnaj přátelství" kamarádi z Bystrého pozvali naše klienty, přátele z Domova u studánky z Anenské Studánky, přátele z Domova sociálních služeb Skřivany a amatérské fotbalové týmy z okolí. Z našeho Domova se účastnilo 14 klientů. Čekaly nás turnaje v přehazované, v kopané, ve stolním tenise a v petangue. V této nelehké disciplíně náši sportovci zvítězili. Budeme se těšit na další sportovní klání za rok.

R. Votřelová, trenér

 • Zámek Boskovice 22.6.2011 navštíví klientky 2.oddělení
 • Zatančili jsme si na diskotéce v Rábech

Ráby - 30.června

Přišla nám nabídka z Domova pod Kuňkou na prázdninovou diskotéku a my jsme ji s radostí přijali. Ve čtvrtek 30. června jsme se po obědě vydali směr Pardubice, do Rábů. Vyhnuli jsme se dešti a po vřelém přivítání nás čekaly 3 hodiny tance a zábavy. Našli jsme nové kamarády a přátele, bylo to pro nás hezké zpestření.

Zavzpomínala paní Hrdá, klientka Chráněného bydlení

 • Koncert dechových hudeb 26.6.2011 si poslechnou klientky 2.oddělení

 • Výstava panenek Litomyšl navštíví klientky 3.oddělení

 • Výlet do Brna uskuteční klienti chráněného bydlení

................................................................................................................................

 

Květen

..................................................................................................................................

 

 • Pečeme s láskou

Svitavy - červen 2011

Společné pečení a vaření se stalo pro klientky velmi oblíbenými aktivitami. Naše kulinářské speciality připravujeme jednou týdně. Poslední velkou společnou akcí byla příprava obložených chlebíčků. Klientky se aktivně zapojují do celé přípravy s velkým nadšením, ve finále si na svém výrobku pochutnají. Pro personál je možnost odkoupení si hotového výrobku dle zájmu. Na další pečení a vaření se klientky velmi těší a sami přicházejí s nápady, co by se rády naučily a ochutnaly.

J. Sršňová, pracovní terapeut a M. Smítalová, speciální pedagog

 

 • Kino - Čertova nevěsta - 13.5.2011  Film shlédly klientky druhého oddělení
 • Vystoupení hudební skupiny z Anenské Studánky 16.5.2011 Poslechli si všichni klienti 2.oddělení
 • Tloskov 24. - 26.5.2011 Zúčastnili se klienti chráněného bydlení
 • Dovolená 3.oddělení na Vysoké Pole
 • Den rododendronů 28.5.2011 v parku Jana Palacha. Shlédly klientky 2. a 3.oddělení

 • Zámecké slavnosti Žampach  28.5.2011 Navštívili všichni klienti chráněného bydlení

 • Sportovní hry v Třemošnici u Ronova 31.5 – 3.6. 2011 Zúčastní se  klienti chráněného bydlení

 

.................................................................................................................................

 

Duben 

...............................................................................................................................

 •  Matějská pouť 4. 4. 2011 v Praze

 • Velikonoční výstava  4.-6.4.2011 v Domově na rozcestí Svitavy
 • Vystoupení VIOLA Olomouc – hudební produkce - 8. 4. v 9,30 hodin
 • Koncert TV NOVA – 19. 4. 2011
 • Výlet do Hlinska Zúčastnili se klientky 3. a 2. oddělení
 • Barvení vajíček aneb jak jsme se připravovali na Velikonoce -24.04.2011

 

 

V neděli 24. 4. 2011 proběhlo ve společných prostorách 1. patra tradiční barvení velikonočních vajíček. Tohoto příjemného odpoledne se zúčastnil velký počet klientek ze všech pater 3.oddělení. Předvelikonoční atmosféra byla velmi příjemná a na klientkách bylo vidět, že je tato činnost skutečně baví. „Bylo to hezký, malovala jsem vajíčka, příští rok budu barvit zase“ vyjádřila se paní Hanka, klientka 3.oddělení.
Pracovnice p. I. Dvořáková 

 

 ..................................................................................................................................

 

Březen

..................................................................................................................................

 • Divadlo neslyšících 24. 3. 2011 v 18hod Fabrika Svitavy

 • Plasnice 13. - 18.3.2011. Zúčastní se klienti z Chráněného bydlené Dimotrovova ul.

 • Představení Frodova cesta v divadle Trám Svitavy 15.3.2011 - navštíví klienti chráněného bydlení a druhého oddělení

 • Aktivity v denní místnosti - 18.3. 2011

V pátek 18. 3. 2011 se uskutečnila v rámci aktivit, probíhajících v denní místnosti, výroba a ochutnávka toastů. Každý z klientů, který měl chuť a náladu si mohl vyrobit a poté sníst svůj vlastní výrobek. Tato kuchařská aktivita se velmi vydařila, výrobky klientům chutnaly a již dnes se těší na další podobnou kulinářskou akci, která by se měla odehrát v sladkém tónu–budeme nejspíše péct moučník.   M. Smítalová

 

 • 7. ročník představení Život je jen náhoda - 4. 3. 2011

Začíná krásné jaro a my máme dobrou náladu a těšíme se na sluníčko, které začíná pomalu vycházet. A je nám stále do zpěvu. Proto jsme se zúčastnili představení Život je jen náhoda, které pořádali kamarádi z Bytrého. Měli jsme štěstí, že jsme tu jarní radost mohli předat všem. Vystoupili jsme dvakrát v Poličce v Tylově domě a jednou v Pomezí. Společně s námi vystoupilo více klientů z různých domovů. My jsme zpívali Široký hluboký a jiné písničky, já jsem říkala básničku Veverka, na trumpetu hrál Marcel, uváděl Jarda a na harmoniku hrála Draha. Na konec jsme všichni zazpívali písničku Život je jen náhoda, tím představení skončilo. Děkujeme za pohoštění, výbornou společnost ostatních a dětem za to, že nám hodně tleskaly. Vystoupení se nám líbilo, naše předsevzetí do budoucna je naučit se více písní a radost ať nás provází po celý život. (Více fotografií si můžete prohlédnout zde.)

p. Pokorná a p.Dufková, klientky 2.oddělení

..................................................................................................................................
 

Únor

..................................................................................................................................
 • Masopust ve Svitavech - navštívili klienti druhého oddělení

 • Valentýnský ples

 

..................................................................................................................................

 

Leden

..................................................................................................................................

 • účast na speciální olympiádě v Malé Úpě v Krkonoších - zimní speciální olympiáda Krkonoše 2011

V Malé Úpě v Krkonoších se na začátku ledna uskutečnil už 20. ročník Zimních her Speciální olympiády, zdravotně postižených sportovců. Her se účastnila i výprava ze sportovního klubu Šance Svitavy z Domova na rozcestí. Pět sportovců z Chráněného bydlení se kvalifikovalo celkem do osmi závodů, ve kterých získali tři zlaté medaile, jednu bronzovou za unified štafetu a několik čtvrtých míst. Týden zimních her v Krkonoších však nebyl jen ve znamení sportu (soutěžilo se v běžeckém i alpském lyžování a snowboardingu), připraven byl i doplňkový program pro sportovce a trenéry (sněžnice a laserová střelnice) a samozřejmě na každý den i kulturní program pro všechny zúčastněné. Olympiády v Krkonoších se účastnilo 250 závodníků ze sportovních klubů z celé České republiky. Naše družstvo v tomto složení: pan Marcel Janovský, paní Marie Hrbatová, slečna Ludmila Nováková, slečna Michaela Kabrhelová a slečna Jiřina Bednářová.
Celá akce byla perfektně připravena a přálo nám i štěstí -  pršet začalo až v den odjezdu.
Sportovní akce byla podpořena sponzorem panem Martinem Ducháčkem. 
Růžena Votřelová - trenér

 • Karneval

 ..................................................................................................................................

 

Prosinec

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

Listopad

..................................................................................................................................

 • Den otevřených dveří, vánoční koncert a prodejní výstava výrobků

 

Domov na rozcestí Svitavy a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.,
místní organizace Domov na rozcestí Svitavy Vás srdečně zvou na

Den otevřených dveří a vánoční koncert
27.11. v 10:00 a v 11:00 budou probíhat prohlídky zařízení
13:00 - zahájení vánočního koncertu v kapli Domova na rozcestí
13:15 - vystoupení dětí ze ZUŠ Svitavy
13:45 - koncert hudební skupiny Domova na rozcestí Svitavy


Prodejní výstava výrobku
27.11. - 30.11. od 9:00 do 17:00 hod v budově Domova na rozcestí
Během  soboty 27.11. a neděle 28.11. pro Vás bude připraveno vánoční občerstvení - těší se na Vás klienti a zaměstnanci

Dne 27.11. ve 13:00 se bude konat schůze místní organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, jste zváni.

..................................................................................................................................

 

Říjen

..................................................................................................................................

 

 • Výlet na Veselý kopec (podle počasí), absolvují klientky z chráněného bydlení 1 a bytů M. Majerové.

..................................................................................................................................

 • 26.10. Návštěva muzea ve Svitavách

V nově dostavěných prostorách muzea jsme společně s panem průvodcem zhlédli stálou historickou expozici Babiččino velké prádlo. V chronologické řadě je zde vystaveno na 50 exemplářů prací techniky. Byli jsme seznámeni s vývojem praní prádla - od prvních zmínek o praní prádla ve starověkém Egyptě a Sumeru, přes vývoj praní ve středověku, po novověké zdokonalování prací techniky a technologie samotného praní. Přešli jsme společně do dalších výstavních prostor, kde byly vystaveny obrazy a grafiky paní Martiny Novotné, s názvem Mapy míst neznámých. Martina Novotná patří k mladší generaci českých výtvarníků, absolvovala ateliér konceptuální tvorby u prof. P.Rónaie a ateliér nefigurální malby u docenta Maixnera. V průběhu 15-ti let vystavovala na mnoha místech naší republiky, nyní vystavuje i ve Svitavách. Poslední zastávkou byla výstava Království panenek. Měli jsme možnost zhlédnout jedinečnou výstavu sbírky historických i portrétních porcelánových panenek Anny Šlesingerové. Setkali jsme se s velice příjemným přístupem personálu muzea, pan průvodce nám vše ochotně vysvětlil a dostali jsme prospekty k výstavám, které si klienti hned po příjezdu prostudovali.

Admin

..................................................................................................................................

 • 22.10. Návštěva chráněných dílen Chotovice, navštíví klientky z chráněného bydlení 1 a bytů M. Majerové.

..................................................................................................................................

 • 22.10. Zazpívali jsme si s muzikanty u nás v Domově

Přišly jsme na třetí oddělení do jídelny, kde jsme si sedly. Před námi byli dva zpěváci, hrající na kytary, a zpěvačka, která hrála na akordeon. Společně zpívali spousty písniček, líbila se nám píseň "Cikán černý, cikán" i jiné, hlavně hanácké písničky. Rády jsme si s nimi zazpívaly....

klientky z chráněného bydlení p.Svobodová H., p.Semeráková, p.Řehůřková

..................................................................................................................................

 • 20.10. Koncert Jakuba Smolíka ve Fabrice Svitavy, navštíví klientky z druhého oddělení, z chráněného bydlení 1 a bytů M. Majerové.

..................................................................................................................................

 • Muzeum Svitavy - výstava obrazů - Martina Novotná: „Mapy míst neznámých“ - shlédnou klienti z chráněného bydlení 1 a 2, ze druhého a třetího oddělení.

..................................................................................................................................

 • 19.10. Veletrh Medical Fair Brno 2010, navštíví klientky z chráněného bydlení 1 a bytů M.Majerové.

Na výlet vlakem do Brna nám přálo počasí a nechyběla dobrá nálada. Líbilo se nám všechno. Zajímavé vany, vozíky a různá  zdravotnická technika. Navštívili jsme pojízdnou zubní ambulanci a dozvěděli se, jak si správně čistit ústní dutinu. Nejvíc se nám líbila Canisterapie a pejsci, se kterými jsme se mohli pomazlit. Setkání s přáteli z jiných zařízení  bylo příjemným překvapením. Prošli jsme centrum Brna a koupili jsme si drobné dárky a  příjemně unaveni cestovali vlakem do Svitav. Hezký výlet, hezké zážitky...  Klienti a zaměstnanci CHB1

Výlet na Veletrh Brno
Ve čtvrtek 21.10. jsme s vyjeli na Veletrh Medical do Brna. Společně s panem Přichystalem, panem Gruntou a paní Zedníkovou  jsme shlédli rehabilitační pomůcky pro tělesně postižené, výrobky z chráněných dílen a nakonec jsme si prohlédli domy, které získaly ocenění Domy roku 2010. Při zpáteční cestě jsme se zastavili do vyhlášené restaurace v Lipůvce.

p. Vápeníková a klienti CHBN

..................................................................................................................................

 • 10.10. Čaj o páté ve Fabrice Svitavy. Posezení se swingovou, jazzovou a taneční hudbou v podání velkého orchestru. Tentokrát hraje Big band Svitavy, navštíví klientky z chráněného bydlení 1 a bytů M.Majerové.

..................................................................................................................................

 • 13.10. Pěší tůra na Praděd

 

Babí léto nás zlákalo na výlet do Jeseníků. Jako výchozí bod jsme zvolili Červenohorské sedlo. Již citelný ranní mráz nás nutil k rychlé chůzi. Vydali jsme se na Praděd. Všichni statečně šlapali a náš čtyřnohý kamarád Akim poskakoval okolo a nosil nám klacky. Na vrchol Pradědu jsme dorazili bez problému a v dobré náladě. Barevná krása podzimu nabízela krásné výhledy na Jeseníky. Cestou zpět jsme se posilnili výbornou polévkou na Švýcárně a již trochu unaveni se vraceli k autu. Pohled z nejvyššího vrcholu Jeseníků  Pradědu, za trochu námahy stojí. Výlet se vydařil a 20 km v nohou za to jistě stálo.

CHB1 - R. Votřelová

..................................................................................................................................

 • 6.10. Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

 

Den otevřených dveří v Domově na rozcestí Svitavy proběhl 6.října v rámci druhého ročníku Týdne sociálních služeb, který pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Během celého dne probíhaly komentované prohlídky v areálu Domova na rozcestí a nově byla otevřena veřejnosti i vila u vlakového nádraží, která slouží klientům jako chráněné bydlení. V obou objektech probíhala prodejní výstava výrobků klientů. Návštěvníci si mohli koupit výrobky z keramiky, svíčky rozmanitých barev a tvarů, dekorační předměty ze sušených květin, tkané koberce, ručně šité zdravotní bio-polštářky či nákupní tašky a mnoho dalšího. V průběhu dne byla promítána v návštěvní místnosti prezentace Domova na rozcestí na velkoformátové plátno. Středeční dopoledne patřilo ale zejména dětem ze základních škol. Ty přišly už v osm ráno, seznámily se s prostředím i s některými klientekami, které je velmi vřele přivítaly mezi sebou ve svém obydlí. Společně si pak v dílně speciálního pedagoga na vile vytvořily keramický výrobek (drobné šperky a postavičky), v pracovně speciálního pedagoga v Domově si někteří vytvořili dráčka a v ateliéru si mohli vytvořit drobné výrobky z keramiky nebo z ovčího rouna. Většina dětí se v ateliéru zapojila do arteterapeutické etudy, jejímž zadaním bylo společně s klientkami výtvarně ztvárnit město Svitavy. Tomu ale předcházela živá debata všech zúčastněných na téma  naše město Svitavy, co zde máme a co ne, přicházela spousta dalších námětů. Nápady všech zúčastněných byly tak pestré a rozmanité, jako jejich úžasné kolektivní výsledné dílo. Klientky byly opravdu nadšené, že měly tak milou a příjemnou návštěvu, které mohly ukázat nejen své obydlí, ale i prostory, kam chodí tvořit, vzdělávat se a odpočívat. Zájem byl oboustraný. Mnoho dětí se samo vyptávalo na život v Domově. Zjistily, že klienti žijí zcela běžným životem. Těšíme se na další společné akce s veřejností.

Admin

..................................................................................................................................

 • 5.10. Výlet do Poličky klinmtech z CHB 1

 

V úterý 5. října jsme se s našimi klientkami – paní Dubovcovou, paní Zedníkovou a paní Sumovou, vydali autobusem do Poličky. Našim cílem bylo prohlédnout si historické části města, navštívit tamní služby a udělat si pěkný den. Naše první zastávka byla ve výcvikovém středisku učňů – kadeřníků. Zde klientky strávily hezké chvíle v péči kadeřníků. Daly si ostříhat a obarvit vlasy, absolvovaly masáž hlavy a to vše za rozumnou cenu. Dalším příjemným místem byla cukrárna, kde provoz zajišťují také učni výcvikového střediska. Zde jsme si koupili zákusky a vydali se na návštěvu k paní Vápeníkové, která v Poličce bydlí. Strávili jsme u ní příjemné chvíle u šálku kávy, zákusků a povídání. Všichni společně jsme se poté zašli podívat do terapeutického obchodu Fimfárum. Zde nabízejí výrobky, které jsou z terapeutických dílen Oblastní charity Polička a malý bazárek. Zbytek výletu jsme se věnovali prohlídce města. Obdivovali jsme zrekonstruované hradby, radnici a  kostel sv. Jakuba. Na oběd jsme si zašli do restaurace „U Mrštíků“. Poté jsme již nasedli do autobusu a nabyti zážitky jeli domů.

Zaměstnanci CHB1

 ..................................................................................................................................

 • 3.10. Koncert Václava Neckáře očima naší klientky:

Dne 3. října jsme navštívili koncert Václava Neckáře. Jeli jsme do Fabriky autem. Čekali jsme v předsálí, než nás pustí dovnitř. Já jsem jela na vozíku plošinou, seděli jsme v první řadě. Pan Neckář zpíval moc hezké písničky, jako „Čaroděj dobroděj“, „Lékořice“, „Chrám svatého Víta“, „Tu kytaru jsem koupil kvůli Tobě“. Líbili se mi kytaristi s dlouhými vlasy. Pan Neckář mi podepsal kalendář a vyfotila jsem se s ním…jsem moc šťastná!

V. Dvořáková, klientka druhého oddělení Domova na rozcestí

..................................................................................................................................

 

Pogram:    

- organizované prohlídky v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 v Domově na rozcestí a na Chráněném bydlení 1 Nádražní

- v průběhu celého dne DVD prezentace na velkoformátové plátno v budově Domova na rozcestí

- prodej drobných výrobků na vrátnici Domova na rozcestí

Dopoledne - návštěva žáků ze ZŠ: ukázky činností v Ateliéru (arteterapie, muzikoterapie, keramika, šití, tvořivá činnost..), ukázka tvorby svíček, dílna speciálního pedagoga

..................................................................................................................................

 

Září

..................................................................................................................................

 
 • 30. 9.Výlet klientek ze 2.oddělení na hrad Svojanov u Poličky.

..................................................................................................................................

 • 27.9. Výlet klientek 3.oddělení do Zoo Dvůr Králové

Přestože jsme se  ráno probudili do deštivého rána, vydali jsme se po snídani na dlouho očekávaný výlet. Vzhledem ke špatnému počasí původně plánovaný výlet do ZOO Olomouc jsme vyměnili  za  ZOO Dvůr Králové. Počasí se sice neumoudřilo, ale navštívili jsme pavilony s různými druhy zvířat. Ptačí svět, šelmy a pavilon s opicemi. V restauraci u Lemurů jsme se naobědvali za pozornosti Lemurů Kata , kteří nás pozorovali při našem obědě přes sklo. Při další procházce po ZOO jsme obdivovali zebry, antilopy, žirafy, nosorožce, buvoly a mnoho dalších zvířat. Ani jsme nestačili projít celý areál ZOO a už jsme museli myslet na návrat domů. Nakoupili jsme pohledy na památku a pro známé a vydali jsme se na zpáteční cestu. Zaznělo přání si tento výlet zase někdy zopakovat, pokud možno za slunečného počasí.      

Klientky a zaměstnanci 3.oddělení

..................................................................................................................................

 • 21.9. Návštěva klientů z chráněného bydlení Nádražní v Cirkuse Berosini ve Svitavách v cihelně.

..................................................................................................................................

 • 20.-25. 9. Rekreace klientek 3. oddělení v rekreačním středisku Vysoké Pole.

Na naši dovolenou jsme se moc těšili a oprávněně. Přišlo krásné slunečné a teplé babí léto. Jelo nás dvanáct klientů a doprovod tvořily tři pracovnice. V pondělí dopoledne jsme se přesunuli našimi auty do rekreačního střediska na Vysokém Poli, které se nachází  v údolí uprostřed lesnaté krajiny. Po příjezdu jsme  se ubytovali a začali si užívat opravdu slunečnou dovolenou. Dopoledne jsme si dali kafíčko a svačinku u chatky. Na jídla jsme chodili do restaurace, kde nám moc dobře vařili. Odpolední svačinu jsme si užívali na terase u restaurace. Ve středu a ve čtvrtek se za námi přijely podívat ostatní klientky z DNR a strávily s námi celé odpoledne. Chodili jsme na procházky po okolí a areálu Vysokého Pole. V místním lese jsme při procházce nasbírali spoustu hub a ochutnali ostružiny.
Abychom si dovolenou připomněli, tak jsme se často fotili. Naše fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Dovolená se nám moc vydařila, přijeli jsme plni dojmů a rádi bychom si ji příští rok zopakovali.

p.Trojáková

 ..................................................................................................................................

 • 11.9. Sraz harmonikářů ve Vendolí, navštívily klienty druhého oddělení.

..................................................................................................................................

 • 11.9. Rybářské závody v Lázních Bohdaneč, účastnily se klientky z chráněného bydlení Nádražní.

..................................................................................................................................

 • 6.-10.9. Rekreace klientek z chráněného bydlení 2 v hotelu Monika - Svojanov. Byl to příjemný pobyt v ekologicky nenarušené oblasti Českomoravské vysočiny, v centru historických a přírodních památek, na staré Trstenické stezce.

..................................................................................................................................
 • 5.9. Svitavská pout´ - navštívili klienti všech oddělení.

Pouť ve Svitavách bývá první neděli v září na svátek svatého Jiljí. Program začíná vždy již v sobotu. Některé klientky si vybraly sobotní návštěvu, protože v programu bylo zařazeno vystoupení mažoretek a přehlídka dechových souborů. O tato vystoupení bývá ze strany klientek velký zájem. Škoda, že právě v sobotu nebylo zrovna pěkné počasí. Klientky měly možnost navštívit pouť buď dopoledne nebo odpoledne. Nejvíce je zajímal koncert historické hudby a šermu. Prohlédly si stánky, kde se představila stará řemesla. Bylo možné si nakoupit spousty dárků, sladkostí a občerstvení. O návštěvu pouti byl velký zájem, z druhého oddělení se jí zúčastnilo 12 klientek. Doprovod jim poskytl personál ze služeb i v rámci svého osobního volna. Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

p.Bednářová

..................................................................................................................................

 • 3.9. Kvasiny - turnaj v přehazované, účastnili se klienti z chráněného bydlení Nádražní.

..................................................................................................................................

 

Srpen

..................................................................................................................................

 

27.8. Rekreace klientů 2.odděleníVe dnech 23.-27. srpna odjelo 21 klientů druhého oddělení na rekreaci do Hodonína u Kunštátu do zařízení „Zámeček“.  Ubytování bylo většinou ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, vše bezbariérové, což ocenily nejen vozíčkářky. Klientky byly spokojeny se stravou i s celkovým prostředím. Areál je krásně upraven, s dostatkem venkovního vyžití.  Je zde možnost vykoupat se ve venkovním bazéně, sezení u ohně, nebo si zahrát ruské kuželky, nakoupit si v nedalekých potravinách. Všechny společně se zúčastnily dvou výletů. V Olešnici jsme navštívily muzeum strašidel a poseděly v hotelu „Závrší“ u poháru. V Lysicích jsme navštívily zámek a všechny se zúčastnily prohlídky. Po prohlídce jsme si pochutnaly na zmrzlině v zámecké cukrárně. Všude jsme se dopravovaly veřejnou dopravou VYDOS BUS Vyškov, pochvalovaly jsme si ochotu a pomoc řidičů. Chodily jsme na houby, opékaly buřty, procházely se po okolí. Celý týden nám přálo počasí a všechny si to opravdu užily a ve zdraví se vrátily. Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

..................................................................................................................................

 

Červenec

..................................................................................................................................

 • 25.7. Výlet na pouť do Anenské Studánky a vystoupení naší hudební skupiny

Klienti z Domova na rozcestí byli pozvaní na tradiční pouť do Anenské Studánky, která se jako každý rok konala před svátkem svaté Anny. V tento den se areál Domova u studánky opět naplnil zábavou, koncerty a hezkou podívanou. Vystoupila zde mimo jiné i hudební skupina Domova na rozcestí Svitavy, dále klienti z Domova z Anenské Studánky - Žabky ze Studánky, rocková kapela Stopangin, historičtí šermíři, břišní tanečnice a jiní. Klienti se na pouť velmi těšili a náležitě si ji užili. Více fotografií ve fotogalerii.

..................................................................................................................................
 
 • 25.7. U jeskyně Blanických rytířů tvořili naši klienti

V Rudce u Kunštátu se od úterý konal worshop určený pro občany s mentálním postižením. V areálu Jeskyně Blanických rytířů vznikala umělecká díla tvořená z přírodnin. Naši klienti z chráněného bydlení a ze druhého oddělení se tohoto mezinárodního projektu s názvem "Doteky česko-švýcarské spolupráce" zúčastnili v pátek. Pod vedením švýcarské nezávislé výtvarnice Martin Marianne si zároveň užívali krásného prostředí tamního lesoparku. Výtvarný workshop vyvrcholil následující sobotu odpoledne vernisáží vytvořených děl a také fotografií boskovického rodáka Oldřicha Klímy. Naši klienti si tvoření opravdu užili...

..................................................................................................................................

 • 25.7. a 17.7. Koncert v parku Jana Palacha

navštívili naši klienti z chráněného bydlení Dimitrovova

..................................................................................................................................

 • 21.7. Návštěva Zoo Olomouc

Klientky z druhého a třetího oddělení našeho Domova navštívili Zoologickou zahradu v Olomouci na Svatém kopečku. Klienti jsou velcí milovníci zvířat i přírody a výlet si opravdu užili. I vy můžete shlédnout pár fotografií z výletu v naší fotogalerii.

..................................................................................................................................

 • 18.7. Výlet do Frýdku-Místku

absolvovali naši klienti z bytů ČSA

..................................................................................................................................

 • 4.7. Divadlo v parku Jana Palacha

 

shlédli naši klienti z chráněného bydlení Dimitrovova
..................................................................................................................................
 
 • 4.7. X.Letní speciální Olympiáda

 

Ve dnech od 1. do 4.července 2010 Praha přivítala 760 atletů speciálních olympiád z celé České republiky. Hlavním sportovištěm se stal areál Julisky na Praze 6. Patronkou Českého hnutí speciálních olympiád je paní Lívia Klausová, která hry zahájila. Olympijskou pochodeň přinesli společně se sportovci Jarmila Kratochvílová a Vlastimil Harapes.
V následujícím kulturním programu vystoupila Lucie Bílá a houslový virtuos Pavel Šporcl.
Soutěže se zúčastnili i sportovci z Domova na rozcestí J.Bednářová, M.Janovský a I.Pongrác s trenérem R.Votřelovou. Soutěžili ve stolním tenise a přivezli dvě medaile za třetí  a jednu za čtvrté místo.
Tato akce byla podpořena a financována sponzorem M.Ducháčkem. Naši sportovci si atmosféru SO vychutnali a užili. Odjížděli jsme unaveni ale spokojeni. Děkujeme. R.Votřelová

..................................................................................................................................
 • 1.7. Cirkus Bernes

navštívili naši klienti z chráněného bydlení Dimitrovova
..................................................................................................................................

 

Červen

..................................................................................................................................

 • 29.6. Výlet do Olomouce

   

  Po vzájemné domluvě navštívily klienti z Vily a z chráněného bydlení Dimitrovova 29.6.2010 Zoologickou zahradu v Olomouci. Cestou navštívily paní Röderová a paní Vařejková svoje rodiny, se kterými strávily celý den. Ostatní klienti - paní Hrdá, paní Dubovcová, pan Balošák, paní Sumová, paní Zedníková společně s paní Tesaříkovou a paní Sehnalovou pokračovali dále směrem Olomouc. Společně jsme si zašli na oběd poblíž Olomouce. Jídlo bylo výborné a obsluha velmi ochotná. Poté jsme si prošli zoologickou zahradu. Příjemnou procházku jsme nezapomněli zakončit posezením u šálku dobré kávy. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno, nálada byla veselá. Klienti byli z výletu nadšeni a plni zážitků z výletu i z navštívených rodin. Více ve fotogalerii.

  ..................................................................................................................................

 • 25.6. Výlet v Litomyšli

 

Klientky ze druhého oddělení navštívily zámek a zámeckou zahradu v Litomyšli, poté se šly podívat do rodné světničky B. Smetany a do Muzea. V klášterních zahradách  byly vystrojené sochy živými květy a šátky, všem se moc líbily. Výlet končil na náměstí, kde všechny společně poobědvaly. Více ve fotogalerii.

..................................................................................................................................

 • 17.6. Výlet do ZOO Olomouc

..................................................................................................................................

 • 19.6. Navštívili jsme vernisáž akademického malíře Františka Bukáčka

Paní D. Bukáčková, naše klientka a dcera akademického malíře Českomoravské vysočiny F. Bukáčka, navštívila se svými kolegy vernisáž obrazů s názvem FRANTIŠEK BUKÁČEK, uspořádanou ke 100. výročí jeho narození. Paní Bukáčková je sama umělecky nadaná a věnuje se malování od malička. Ukázku její současné tvorby je možné shlédnout ve vestibulu galerie s popisem uměleckého směru Art Brut, kterému se věnuje. Vernisáž uvedla p. ředitelka Centra Bohuslava Martinů, Mgr. P. Pavlíčková, která také naši klientku vřele přivítala a předala jí květinu. Následoval kulturní program a prohlídka samotné výstavy. Paní Bukáčková odcházela velmi spokojená a nabytá inspirací odkazu jejího tatínka. Výstavu můžete shlédnout i vy a to ve výstavních sálech barokní radnice v Poličce až do 3. října 2010. 

.................................................................................................................................. 
 • 13.6. návštěva divadla - park J.Palacha Svitavy

..................................................................................................................................

 • 13.6. XV. turnaj národního turnaje v přehazované -  Přehazovaná Dřevěnice (České hnutí speciálních olympiád)

 

Sportovní hry – Dřevěnice 11.6. - 13.6.2010

"Sportovní hry se nám velice vydařily. Bylo krásné a slunné počasí. Na místo jsme přijeli v pátek odpoledne, vybalili jsme si věci z tašek a pak jsme se vydali obhlédnout, kde budeme hrát. Na místě jsme si zatrénovali, sedli si a povídali. Prodávali tam pivo, kávu a sladkosti. Den jsme zakončili ve 22 hodin, šli jsme spát.
Druhý den v sobotu jsme vstávali v 7 hodin. Šli jsme na snídani. Jídlo bylo vynikající, vařili bezvadně. Dopoledne jsme začali hrát zápasy. Dva jsme prohráli, ale třetí vyhráli. V sobotu po zápasech jsme měli diskotéku. Hezky jsme si zatancovali a vyřádili se. Moc se nám to líbilo.
V neděli jsme hráli ještě dva zápasy, které se nám nevydařily. Celkem jsme skončili šestí ze sedmi. Smutní jsme ale nebyli, protože je důležité zúčastnit se a užít si to.
Domů jsme se vrátili kolem 15 hodiny plní dojmů a zážitků. Moc se nám ty tři dny líbily. Za rok pojedeme zase a podpoří nás dvě nové posily, které se přistěhovaly na Chráněné bydlení z Anenské Studánky – Alča a Květka. Už se moc těšíme."


Ivan a Alča obyvatele chráněného bydlení
ve Svitavách

 
Turnaj se konal pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka
a  hejtmana Královéhradeckého kraje  Bc. Lubomíra France a za podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

..................................................................................................................................
 • 10.6. den otevřených dveří a koncert Evy a Vaška

 

Vrata Domova na rozcestí Svitavy se veřejnosti otevřela dne 10.června, kdy od rána probíhaly prohlídky Domova, ve vestibulu se promítala prezentace na velkoformátové plátno, na dvoře byla možnost zakoupit si drobné výrobky našich klientů nebo se občerstvit u stánků. Kulturní program začal po obědě, k poslechu zazpívali a zahráli klienti Domova na rozcestí, vystřídala je hudební kapela Žabky ze studánky z Anenské Studánky. Následovalo vystoupení malých dětí z tanečního kroužku Umělecké školy Svitavy, které zatančily motýlí tanec, a starších děvčat tančících na motivy skotských písní. Vrcholem celého odpoledne bylo vystoupení Evy a Vaška, které si návštěvníci vychutnávali až do večera. Všichni se výborně bavili, zatančili si s přáteli z jiných domovů nebo se svými blízkými. Děkujeme že jste přišli a těšíme se na další setkání...  Více fotografií najdete ve fotogalerii.

Můžete si poslechnout reporáž Českého rozhlasu Parubice zde: reportaz ze dne otevrenych dveri.mp3 (2,7 MB)

 

..................................................................................................................................
 • 3.6. Výlet na hrad Svojanov
..................................................................................................................................
 
 

Duben

..................................................................................................................................

 • 31.5. - 4.6. rekreace ve Svojanově u Moravské Třebové

..................................................................................................................................

 • 27.5. návštěva kina Vesmír Svitavy

..................................................................................................................................

 • 8.5. jsme se účastnili Globes Games - kulturní akce v parku ve Svitavách

..................................................................................................................................

 • Pálení Čarodějnic proběhlo dne 29.4.2010 na zahradě Domova na rozcestí

 

..................................................................................................................................

 • Stavění májky se konalo 1.5. před vilou u nádraží

 

Vítání jara je dlouhý proces. Od masopustního konce zimy přes Velikonoce až po příchod máje. I u nás v Domově jsme neporušili tradici pálení čarodějnic. Ta proběhla ve čtvrtek 29.dubna na zahradě, kde se sešla většina klientek a klientů, včetně personálu, aby si společně zazpívali písničky s kytarou, s bubínky a s harmonikou a opekli buřty. Při tomto magickém Filipojakubském odpoledni jsme na hranici, kde vzplál oheň, upálili zlou a obávanou čarodějnici Čarymůru.

Stavění májky je symbolem jara a lásky, je to zvyk s tisíciletou tradicí. Proto jsme i u nás zavedli tuto krásnou tradici. V první květnový den se s veškerou pomocí klientek a klientů před vilou Domova na rozcestí u nádraží zatřepotali pestrobarevné mašle uvázané na vysokém kmeni, na májce.

Přivítali jsme jaro se vší slávou a všichni si tyto dva sváteční dny pěkně užili. 

..................................................................................................................................

 

Březen 

..................................................................................................................................