Benchmarkingová databáze sociálních služeb v Pardubickém kraji

01.12.2010 00:00

   

Cílem je poskytnout pracovníkům odpovědným za vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje analytické nástroje a informace potřebné pro jeho vytvoření.


Realizace projektu byla zahájena 1.12.2010 a bude trvat do 30.4.2012

 

Systém poskytovatelům sociálních služeb umožní srovnání vlastních výsledků se stejnými / obdobnými službami, sdílení dobré praxe, vzájemnou výměnu informací a zkušeností.

 

Veřejná zakázka bude realizovaná v rámci Individuálního projektu PaK "Podpora dostupnosti akvality sociálních služeb v Pardubickém kraji", financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) a státníjo rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Specifické cíle:

 

Vytvořit metodiku

Připravit funkční benchmarkingovou softwarovou aplikaci

umožnit sběr dat poskytovatelů soc. služeb

zpracovat analýzy

proškolit pracovníky