Co dělat, když nemůžete nastoupit?

01.03.2010 00:00

Pokud navržený termín nástupu klientovi nevyhovuje, informuje telefonicky (on nebo členové jeho rodiny) neodkladně sociální pracovnice Domova a oznámí důvod, proč nemůže nastoupit. Domluví se na novém termínu nástupu. V případě, že se klient rozhodne nenastoupit vůbec nebo chce nástup odložit je nutno toto oznámit i písemně.