Co je třeba vzít při nástupu

01.03.2010 00:00

Doporučený seznam pro službu DOZP

* Rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, je-li osoba omezena ve způsobilosti nebo zbavena způsobilosti k právním úkonům (na rozhodnutí musí být vyznačeno nabytí právní moci)
* Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka (na rozhodnutí musí být vyznačeno nabytí právní moci)
* Kopie listiny opatrovníka
* Poslední rozhodnutí o výši důchodu vydané ČSSZ Praha
* Rozhodnutí MěÚ o přiznání příspěvku na péči
* Rodný list klienta
* Občanský průkaz, příp. jiný doklad, kterým je klient schopen prokázat svoji totožnost
* Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
* Průkaz ZTP/P
* Posudek o zdravotním stavu, který není starší než tři měsíce
* Finanční prostředky na úhradu pobytu za nástupní měsíc, na doplatky za léky a drobné nákupy
* Soupis osobních věcí, které si do Domova přináší
* Léky min. na dobu 14 dnů
* Vyplněný tiskopis vymezení rizikových oblastí