Motivační program pro osoby vyčleněné z trhu práce

30.09.2009 00:00

 

Obsahem projektu je vytvoření integračního vzdělávacího programu pro osoby vyloučené z trhu práce. Jednotliví uživatelé jsou vzdělávání ve 3 oborech:

    * Výroba dekorativních předmětů
    * Keramika a košíkářství
    * Podpora osobního rozvoje

 

Doba realizace projektu: 1. 5. 2009–30. 4. 2012
Realizátor projektu je Farní charita Nové Hrady u Skutče (Chotovice)

Projekt má dva partnery, kteří také zapojují své uživatele do programu - Domov na rozcestí Svitavy a Naděje Vysoké Mýto.Po dobu 5 hodin týdně probíhá teoretická i praktická odborná výuka. Uživatelé získávají pod vedením odborného mistra nové dovednosti ve všech třech oborech. Základem výuky je individuální přístup. Výrobky, které jsou v rámci programu vytvořeny, si uživatelé nechávají pro vlastní potřeby a potěšení, slouží jim jako motivace pro další práci a povzbuzení pro členy rodin.

 

Cílem projektu je umožnit uživatelům začlenění do společnosti a případně najít vhodné zaměstnání.