Pokyny pro návštěvy klientů

01.03.2010 00:00

V Domově nejsou stanoveny návštěvní dny, ani návštěvní hodiny. Vzhledem k častým aktivitám našich klientek mimo Domov Vám doporučujeme oznámit návštěvu telefonicky, zvlášť pokud bydlíte mimo Svitavy.

Po 18 hodině jsou návštěvy méně vhodné vzhledem k podávání večeří a večerní hygieně

(doba nočního klidu: 22:00 – 6:00).

Využívejte návštěvy klientů i k výměně informací o potřebách Vašeho blízkého s vedoucí zdravotního úseku, sociální pracovnicí případně s ředitelem Domova. Vaše spolupráce s pracovníky Domova nám umožní, abychom o vašich příbuzných co nejvíce věděli a mohli jim tak poskytnout co nejlepší péči a pomoc.

Případné další otázky směřujte, prosím, na kontaktní adresy.