Služba sociálně terapeutická dílna

20.11.2017 11:18

- KDO JSME -

Hlavní předmět činnosti:
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:

a)    domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)    chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c)    podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

e)    sociálně terapeutická dílna podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje službu sociálně terapeutická dílna osobám od 19 do 65 let s kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením a duševním onemocněním.

- PROČ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Poslání organizace:

Posláním STD je podpora dospělých osob se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme
a rozvíjíme samostatnost klienta.

 

- O CO USILUJEME -

Cíle organizace:

Cíl STD spatřujeme v dlouhodobé, pravidelné a systematické podpoře klientů
při zdokonalování pracovních a sociálních návyků a dovedností, která umožní seberealizaci v pracovním uplatnění a zvýší tak kvalitu jejich života.

Pro naplnění výše uvedeného cíle je potřeba naplnit následující kroky:

1.    Podpora rozvoje pracovních návyků

 • větší míra samostatnosti
 • vedení k pravidelné docházce do zaměstnání – dochvilnost
 • vedení k samostatné práci na zadaném úkolu
 • vedení k dokončení práce a její zhodnocení

2.    Podpora rozvoje sociálních dovedností

 • smysluplné vyplnění dne
 • strukturování denních činností tak, aby průběh dne odpovídal běžnému pracovnímu dni
 • požádat o pomoc
 • pracovat v týmu
 • větší míra samostatnosti
 • podpora sociálních vazeb s okolím
 • sociální učení tj. osvojování si určitých způsobů chování, jednání i prožívání v různých situacích např. být součástí kolektivu, pracovat na svém úkolu, dokončit svou práci, omluvit se v případě, že se nemohu dostavit, zhodnotit odvedenou práci, poznat výsledky své práce, nést odpovědnost za svou práci, zažít pocit užitečnosti a potřebnosti, umět svoji práci prezentovat, ad.

3.    Individuálně podporovat rozvoj manuálních dovedností

 • získávání, udržení a rozvoj manuální zručnosti
 • nácvik nových manuálních dovedností
 • zapojení se na chráněný nebo běžný trh práce


- KOMU POSKYTUJEME SLUŽBU -

Cílové skupiny:

Jsme tu pro dospělé osoby od 19 do 65 let s kombinovaným postižením, mentálním postižením, zdravotním postižením a duševním onemocněním.

 

Provozní doba STD je celoroční a to každý pracovní den, dopoledne od 8:00 do 11:30 hodin a odpoledne od 13:00 do 15:00 hodin.

Kapacita služby je stanovena na 10 uživatelů.

Místa poskytovaní STD je na:        

 1. Purkyňova 252/14, Svitavy 568 02 – dílny. Zde se uživatelé věnují rukodělným činnostem, výrobě svíček, šperků, věnců, dekorativních a dárkových předmětů, práci s papírem, přírodninami aj.
 
 1. T. G. Masaryka 2307/33b, Svitavy 568 02 – skleník. Uživatelé tady vykonávají zahradnické práce jako je údržba skleníku, péče o květiny, práce se zeminou, pěstování okrasných květin a užitkové zeleniny, plení, sázení atp.
 
 

V rámci STD je provozována kavárna Café Rozcestí

Kavárna Café Rozcestí je kavárnou provozovanou Domovem na rozcestí Svitavy. 
V kavárně probíhá pracovně tréninkový program pro osoby s mentálním postižením.
Nabízíme výběr teplých a studených nápojů a dalšího drobného občerstvení. 
Můžete si u nás zakoupit drobné výrobky z našich dílen, čerstvě praženou kávu. 
V Café Rozcestí se mohou pořádat různé kulturní a soukromé akce, dětské párty. Součástí kavárny je i dětský koutek. 
Naše kavárna je bezbariérová, včetně bezbariérového WC. Je možná návštěva i s domácími mazlíčky. 
Vnitřní prostory kavárny jsou nekuřácké, kuřáci naleznou své místo v prostoru venkovní zahrádky.
 
Kavárna se nachází na adrese:
ulice Purkyňova 252/14, Svitavy
 
 

 

 

 

V prostorách budovy na ul. Purkyňova je možnost pořádat soukromé či firemní akce v nově otevřeném salónku. Kapacita salónku je asi 20 osob. K dispozici je kuchyňský koutek se základním vybavením, sociální zařízení vč. bezbariérového WC. Pokud chcete využít k posezení naše nové prostory, neváhejte a kontaktujte provozní paní Blanku Benešovou (viz výše).

 

 

Kavárna Café Rozcestí nově navázala spolupráci s pražírnou kávy Henri, která sídlí v Olomouci. Odebíráme od nich kávy Premium a Excellent. Kávu si v kavárně můžete zakoupit v originálním balení s logem města Svitavy.

Odkaz na webové stránky pražírny: www.henri.cz/

 

.............................................................................................................................
Název zřizovatele : Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele : Komenského náměstí č.p.125, 532 11 Pardubice
Telefonní číslo (ústředna) : 466 026 111
Internet : www.pardubickykraj.cz