Veřejný závazek - sociálně terapeutická dílna

20.11.2017 11:18

- KDO JSME -

Hlavní předmět činnosti:
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:

a)    domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)    chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c)    podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

d)    odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

e)    sociálně terapeutická dílna podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením.


- PROČ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Poslání organizace:

Posláním STD je podpora dospělých osob se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme
a rozvíjíme samostatnost klienta.

- O CO USILUJEME -

Cíle organizace:

Cíl STD spatřujeme v dlouhodobé, pravidelné a systematické podpoře klientů
při zdokonalování pracovních a sociálních návyků a dovedností, která umožní seberealizaci v pracovním uplatnění a zvýší tak kvalitu jejich života.

Pro naplnění výše uvedeného cíle je potřeba naplnit následující kroky:

1.    Podpora rozvoje pracovních návyků

 • větší míra samostatnosti
 • vedení k pravidelné docházce do zaměstnání – dochvilnost
 • vedení k samostatné práci na zadaném úkolu
 • vedení k dokončení práce a její zhodnocení

2.    Podpora rozvoje sociálních dovedností

 • smysluplné vyplnění dne
 • strukturování denních činností tak, aby průběh dne odpovídal běžnému pracovnímu dni
 • požádat o pomoc
 • pracovat v týmu
 • větší míra samostatnosti
 • podpora sociálních vazeb s okolím
 • sociální učení tj. osvojování si určitých způsobů chování, jednání i prožívání v různých situacích např. být součástí kolektivu, pracovat na svém úkolu, dokončit svou práci, omluvit se v případě, že se nemohu dostavit, zhodnotit odvedenou práci, poznat výsledky své práce, nést odpovědnost za svou práci, zažít pocit užitečnosti a potřebnosti, umět svoji práci prezentovat, ad.

3.    Individuálně podporovat rozvoj manuálních dovedností

 • získávání, udržení a rozvoj manuální zručnosti
 • nácvik nových manuálních dovedností
 • zapojení se na chráněný nebo běžný trh práce


- KOMU POSKYTUJEME SLUŽBU -

Cílové skupiny:

Jsme tu pro dospělé osoby od 19 do 65 let s kombinovaným postižením, mentálním postižením, zdravotním postižením a duševním onemocněním.

 

Provozní doba STD je celoroční a to každý pracovní den, dopoledne od 8:00 do 11:30 hodin a odpoledne od 13:00 do 15:00 hodin.

Kapacita služby je stanovena na 10 uživatelů.

Místa poskytovaní STD je na:        

 1. Purkyňova 252/14, Svitavy 568 02 – dílny. Zde se uživatelé věnují rukodělným činnostem, výrobě svíček, šperků, věnců, dekorativních a dárkových předmětů, práci s papírem, přírodninami aj.
 
 1. T. G. Masaryka 2307/33b, Svitavy 568 02 – skleník. Uživatelé tady vykonávají zahradnické práce jako je údržba skleníku, péče o květiny, práce se zeminou, pěstování okrasných květin a užitkové zeleniny, plení, sázení atp.

.............................................................................................................................
Název zřizovatele : Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele : Komenského náměstí č.p.125, 532 11 Pardubice
Telefonní číslo (ústředna) : 466 026 111
Internet : www.pardubickykraj.cz