Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Pardubickém kraji

01.06.2010 00:00

 

Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Pardubickém kraji

Projekt bude realizován od 1.6.2010 - 31.5.2012


Popis projektu:

Potřebnost projektu vychází z novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je zakotveno, že všichni pracovníci působící v sociálních službách musí procházet stanoveným (min. 24 hodinovým) vzděláváním za rok. Každý pracovník se musí vzdělávat v kurzech dle pozice v zaměstnání.

Cíle projektu:


Projekt svou realizací naplní hned několik cílů v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků:

- naplní zákon 108/2006 Sb., kdy zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24h za kalendářní rok;
- umožní účastníkům akreditovaných vzdělávacích programů získat odbornou kvalifikaci zakončenou osvědčením;
- v průběhu vzdělávání podpoří vzájemnou diskuzi a výměnu zkušeností mezi zadavateli a poskytovateli sociálních služeb;
- diskuzní formou vzdělávání se bude částečně saturovat potřebu supervizí, neboť pracovníci v pomáhajících profesích patří k nejohroženějším profesím v kontextu syndromu vyhoření;
- dalším vzděláváním sociálních pracovníklů se budou rozvíjet schopnosti, kompetence i osobnostní stránka účastníků projektu.


Realizované kurzy-  Pardubický kraj – pobočka Svitavy


8.10.2010 Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích
26.10.2010 Úvod do problematiky manipulace
30.11.2010 Komunikace s nemocnými a s osobami se zdravotním postižením