Základní informace o našem zařízení

13.01.2010 00:00

Domov na rozcestí je příspěvková organizace zřizovaná Pardubickým krajem. Na adrese T.G.Masaryka 9/33 poskytujeme službu domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Ve vile na ul. Nádražní a v bytech v běžné městské zástavbě službu chráněné bydlení a v domě na ul. Purkyňova a ve dvou bytech ve městě službu podpora samostatného bydlení. Cílová skupina klientů pro všechny služby (mimo odlehčovací službu) jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Odlehčovací služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického či s kombinovaným postižením.


Služba chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení je poskytována klientům, kteří jsou zcela samostatní, nebo pouze částečně potřebují podporu pracovníků. Jejich způsob života se maximálně přibližuje běženému životu většinové společnosti – sami si nakupují, vaří, zajišťují chod své domácnosti, běžně využívají služby ve městě atd. Podpora pracovníků je  poskytována  přísně individuálně, s přihlédnutím k zajištění jejich bezpečnosti a bezpečného prostoru.


Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v budově Domova – viz foto, kde zajišťujeme ošetřovatelskou, zdravotní, rehabilitační a aktivizační péči a podporu klientům s těžšími formami postižení. V této části budovy je poskytována také odlehčovací služba.

V druhé části budovy (není zobrazena na foto) je zřízena a provozována služba domov pro seniory Seniorcentrum Svitavy, což je organizace zřizovaná městem Svitavy a poskytuje služby seniorům. Přesto, že obě organizace sídlí „pod jednou střechou“, jsme zařízení zcela odlišná jak zřizovatelem, tak i cílovou skupinou.

Jaroslava Filipová, ředitelka