Realizované projekty

Projekt GIVT: klikni a pomáhej

07.02.2019 07:16
  Zapojení do projektu GIVT: klikni a pomáhej                                                                      ...

Projekt realizovaný v kavárně Café Rozcestí

08.03.2018 08:29
Pokud navštívíte naši kavárnu Cafe Rozcestí a prokážete některým, z výše uvedených karet, poskytneme Vám slevu ve výši 10% z celkové útraty v kavárně. Sleva bude poskytnuta při útratě nad 100,-...

Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnanosti

24.07.2017 07:06
Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnanosti.pdf (621872) Doba realizace: 1.4.2016 - 28.2.2018 Financování: Operační program zaměstnanost

NA ZDRAVÍ HAITI

03.10.2016 12:41
Projekt "Na zdraví Haiti" Naše kavárna Café Rozcestí byla zapojena do tohoto projektu, který probíhal v měsíci říjnu. Pokud jste si při návštěvě naší kavárny objenadli kohoutkovou vodu, mohli jste přispět jakoukoli částkou na pomoc lidem žijícím na Haiti, na který 4. října uděřil hurikán Matthew....

Transformace - projekt INSTAND

18.12.2015 08:04
Domov na rozcestí Svitavy je zahrnutý do projektu:“ Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji “ .Tento projekt je financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu bylo podpořeno šest příspěvkových organizací Pardubického kraje...

Budeme se vzdělávat

18.09.2014 07:56
Projekt Chotovice - projekt v Chotovicích se jmenuje Budeme se vzdělávat (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.02/86.00195) - název subjektu je Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, adresa Chotovice 31, 570 01 Litomyšl – ředitelka Blanka Vopařilová - v projektu budou nabídnuty tyto...

DOHODA O PARTNERSTVÍ - Přírodní hřiště při MŠ Starý Svojanov

21.02.2013 00:00
DOHODA O PARTNERSTVÍ níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, tuto dohodu o partnerství k projektu: „Přírodní hřiště při MŠ Starý Svojanov“ Realizátor (žadatel): Název:       ...

Zaměstnávání klientů

06.09.2011 00:00
 Vzhledem ke složité situaci na pracovním trhu považujeme pracovní uplatnění našich klientů za velmi důležitou a přínosnou. Někteří naši klienti jsou zaměstnaní u těchto firem:           Firma PUCLE SLUŽBY s.r.o. Kostelní zmola 5, Brno,...

Projekt podporované zaměstnávání ve Svitavském regionu

01.07.2011 00:00
  Základní ideou celého projektu je zavedení služby  Podporovaného zaměstnávání do Svitavského regionu. (Jako specifické služby zaměřené na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním v oblasti pracovního uplatnění)   Zavedením služby bude zajištěno aktivní zapojení lidí z cílové...

Projekt Renaissance

17.02.2011 00:00
V rámci tohoto projektu získal Domov na rozcestí zdarma lékařský magnetoterapeutický přístroj.   Tento přístroj má regenerační a léčebné účinky a tím harmonizuje fyzickou i psychickou kondici. Magnetoterapie je vysoce účinná fyzikální léčebná metoda, která neslouží jen k léčení a zmírňování...
1 | 2 >>