Realizované projekty

Jak se žije s postižením

11.02.2011 12:43
Realizátor projektu Základní škola T.G.Masaryka Partner: Domov na rozcestí Svitavy   Ve spolupráci se Základní školou T.G. Masaryka ve Svitavách jsme se zapojili do projektu "Jak se žije s postižením. Projekt „Jak se žije s postižením“ je aktivitou, kdy se žáci a žákyně 9. třídy základní...

Zvelebení odpočinkové zony a vybudování veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov

31.12.2010 00:00
Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úspěšném projektu, jehož realizátorem je městys Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Zvelebení odpočinkové zony a vybudování veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov“ , který realizátor předkládal s žádostí o dotaci PRV – osa IV. 1.2. realizace  místní...

Benchmarkingová databáze sociálních služeb v Pardubickém kraji

01.12.2010 00:00
    Cílem je poskytnout pracovníkům odpovědným za vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje analytické nástroje a informace potřebné pro jeho vytvoření. Realizace projektu byla zahájena 1.12.2010 a bude trvat do 30.4.2012   Systém poskytovatelům...

Svojanovem bezpečně

31.10.2010 00:00
Domov na rozcestí Svitavy je partnerem v úspěšném projektu, jehož realizátorem je městys Svojanov. Jedná se o projekt s názvem „Svojanovem bezpečně“ , který realizátor předkládal s žádostí o dotaci PRV – osa IV. 1.2. realizace  místní rozvojové strategie ve výzvě vyhlášení MAS Sdružení pro...

Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Pardubickém kraji

01.06.2010 00:00
  Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Pardubickém kraji Projekt bude realizován od 1.6.2010 - 31.5.2012 Popis projektu: Potřebnost projektu vychází z novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je zakotveno, že všichni pracovníci působící v sociálních...

Projekt PROFESIONÁL

01.06.2010 00:00
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00034 Realizátor: Dům techniky Pardubice spol. s r. o. Partneři:     * Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha     * Domov pod Kuňkou     * Domov pod hradem Žampach     * Domov na rozcestí...

Motivační program pro osoby vyčleněné z trhu práce

30.09.2009 00:00
  Obsahem projektu je vytvoření integračního vzdělávacího programu pro osoby vyloučené z trhu práce. Jednotliví uživatelé jsou vzdělávání ve 3 oborech:     * Výroba dekorativních předmětů     * Keramika a košíkářství     * Podpora osobního rozvoje...
<< 1 | 2