SPMP ČR pobočný spolek DNR Svitavy 

.............................................................................................................................

Poboční spolek DNR Svitavy je základní organizací, která je zřízena při Domově na rozcestí Svitavy.


.............................................................................................................................

SPMP ČR pobočný spolek DNR Svitavy se zaměřuje především na:

-    zprostředkování materiálů pro přípravu a tvorbu výrobků, jimiž dochází k podpoře iniciativy klientů a k prezentaci celého zařízení,
-    zlepšování podmínek a kvality života osob s postižením, podpora zájmů klientů, zajišťování účasti na sportovních a kulturních akcích.

Mezi pravidelně pořádané aktivity a akce patří:
-    Valentýnský ples
-    Velikonoční výstava
-    Den otevřených dveří
-    Vánoční výstava
-    financování doprovodů pro klienty při účasti na sportovních a kulturních akcích
-    příspěvek na dopravu a rekreace
-    průběžné další drobné prodeje, které jsou organizované během roku ve Svitavách i mimo Svitavy

-    rekreace klientů

Zdroje, které podporují činnost:
Potřebné finance získáváme z prodeje výrobků klientů. Tyto finance využijeme opět na tvorbu výrobků a zabezpečení výše uvedených akcí. Další finance můžeme získat z darů veřejnosti.

Případné sponzorské dary lze prokonzultovat s ředitelkou Domova na rozcestí Svitavy p. PhDr. Jaroslavou Filipovou, či se statutární zástupkyní MO SPMP sl. Mgr. Smítalovou.
Ze společné dohody je vyhotovena darovací smlouva, kterou obdrží obě zúčastněné strany. Dohodnuté finance mohou být předány hotově u p. Winterové - pokladní, či zaslány přímo na účet SPMP poboční spolek DNR Svitavy (KB Svitavy č. ú. 107-9771350237/0100).

Za případné dary předem děkujeme.
Za MO SPMP M. Smítalová

.........................................................................................................................

Činnost pobočného spolku za rok 2014

Stav členů:
Celkem:                                                               95

Z toho individuálních členů s postižením:                    70

Z toho do 26 let:                                                     1
Z toho nad 26 let:                                                 69

 

Činnost organizace v roce 2014:

Leden: ZO hry Horní Malá Úpa

Únor:   Valentýnský ples                  

Březen: Vystoupení Viola Olomouc, účast na akci Život je jen náhoda v Tylově domě v Poličce  

Duben:  Velikonoční výstava s prodejem výrobků   

Květen: Příspěvek na akci: Sportovní hry Třemošnice

Červen: Den otevřených dveří – vystoupení Divadla Slunečnice z Brna, vystoupení Ing. Aleny Smolíkové, vystoupení skupiny ABC Svitavy, Doprovof klientů na rekreaci v rekreačním středisku Vysoké Pole Dětřichov u Svitav

Srpen:  Loučení s létem v areálu Domova na rozcestí, Doprovod klientů na rekreaci v Poličce   

Září:     Doprovod klientů na rekreacích: Hodonín u Kunštátu, Zderaz u Proseče

            Sportovní hry v Kvasinách

Říjen: Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb

Listopad: výroba a prodej dušičkové vazby, Vánoční výstava a koncert
Prosinec: Vánoční trhy v Praze - doprovod 

                 Úhrada členského přísp. na Zimních hrách v Horní Malé Úpě 2014

Celoročně:   prodej výrobků na kulturních akcích (Polička, Svojanov, Svitavy, Pardubice).

Pro potřeby pobočného spolku byly zakoupeny v roce 2014 2 předměty.

              

 Mgr. Smítalová Martina

 Statutární zástupce
 SPMP při Domovu na rozcestí Svitavy


.............................................................................................................................
SPMP ČR pobočný spolek DNR Svitavy
T. G. Masaryka 9/33
56802 Svitavy
IČ: 75134837
Členy této organizace jsou klienti a klientky Domova na rozcestí Svitavy, jejich rodinní příslušníci, pracovníci Domova na rozcestí Svitavy, a ostatní.