Transformace našeho zařízení

Domov na rozcestí Svitavy byl zapojen do projektu:“ Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji “ .

Tento projekt byl financovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu bylo podpořeno šest příspěvkových organizací Pardubického kraje prostřednictvím odborných konzultací, vzdělávání a supervize. Cílem bylo zpracování transformačních plánů zapojených zařízení. Partnerem projektu byl Krajský úřad Pardubického kraje.

Transformace sociálních služeb v ČR představuje proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.

Domov na rozcestí má zkušenosti s postupnými kroky v rozvolňování pobytové sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“. Od roku 2007 existuje pobytová služba „chráněné bydlení“, která je v současné době poskytována 48 lidem.

V roce 2012 vznikla terénní služba „podpora samostatného bydlení“, která umožňuje 10 lidem žít s minimální podporou v nájemních bytech.

Transformace a deinstitucioinalizace sociálních služeb přispívá k začlenění osob s postižením do běžného života společnosti. S náležitou podporou mohou lidé s postižením žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby svůj život trávili ve velkokapacitní instituci, která je v těchto činnostech omezuje.

Naše zařízení má s tímto procesem již dlouhodobé a velmi dobré zkušenosti. Proto máme v plánu pokračovat a umožnit tuto změnu všem našim klientům.

Ve spolupráci se zřizovatelem Krajským úřadem Pardubice, odborem sociálních věcí a s městem Svitavy vznikl nový projekt, který ve svém výsledku bude znamenat opuštění stávající hlavní budovy na ul. T. G. Masaryka. Tuto budovu využije město Svitavy pro rozšíření své organizace Seniorcentrum.

Pro naše klienty vybudujeme dva nové domky, které budou vystavěny na uzemí města.  V domcích bude poskytována sociální služba „domov pro osoby se zdravotním postižením", bude zajištěn nepřetržitý provoz a zdravotnická péče.  Každý domek bude obsahovat dvě zcela samostatné domácnosti. Každou jednu domácnost bude obývat 6 klientů s vysokou a nejvyšší mírou podpory.  Proto budou domky řešeny jako bezbariérové. Pokoje klientů budou maximálně 2 lůžkové. Klientům bude zajištěno dostatek soukromí, garantujeme vysoce odbornou péči a individuální přístup ke klientům vč. samozřejmého využívání všech dostupných služeb ve městě.

V areálu Domova na adrese T. G. Masaryka zůstane i nadále oddělení tzv. „nad prádelnou“, kde je v současné době poskytována služba 11 klientům. Tohoto oddělení se plánované změny nedotknou. 

 

Ke stažení:

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb.pdf (875770)

Metodika pro konzultanty, kterří v zapojených DOZP podporují tvorbu tranformačních plánů.doc (135168)

Příloha č. 1 k Metodice pro konzultanty, kteří v zapojených DOZP podporují tvorbu transformačních plánů.doc (73728)