Veřejné zakázky

Veřejná zakázka č.3 / 2019

15.11.2019 07:13
    VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE     pro veřejnou zakázku   pod názvem:   Výměna krytiny, střešních oken a stavební úpravy části objektu DNR, Tkalcovská 381/1, Svitavy.     č.j. 01/2019   ZADAVATEL: Domov na rozcestí...