Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 

Naleznete zde veškeré informace o nás a životě našich klientů, i o chystaných projektech a akcích. Nabízíme Vám také komplexní přehled našich služeb a prostor pro dotazy a diskuze

 

 Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

udělili cenu Duhové křídlo 
za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením 
v kategorii Poskytovatel sociálních služeb 

Domovu na rozcestí Svitavy  

                                          

 Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.
 
                         
                                                       
                              
 
Služba Chráněné bydlení
Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.
 
                          
                                                                                                                                                                                   
 
Služba Podpora samostatného bydlení
Posláním podpory samostatného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním či lehkým kombinovaným postižením takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.
 
Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DNR  je poskytnutí dočasného pobytu, podpory a individuální pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického příp. kombinovaného postižení, a kterým péči poskytuje v domácím prostředí rodina. Zároveň dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a regeneraci sil.

  

Aktuality:

Kavárna Café Rozcestí nově navázala spolupráci s pražírnou kávy Henri, která sídlí v Olomouci. Odebíráme od nich kávy Premium a Excellent. Kávu si v kavárně můžete zakoupit v originálním balení s logem města Svitavy.

Odkaz na webové stránky pražírny: www.henri.cz/

 
Ředitelství Domova na rozcestí Svitavy přestěhováno na adresu:
 
Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
 
ŘEDITELSTVÍ DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY PŘESTĚHOVÁNO NA ADRESU:
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy

           

 

Kontakty:

Ředitelka: 731 615 280

Zástupkyně ředitelky, účetní: 731 390 080

Sociální pracovnice: 731 615 281, 734 328 534

 

 

Kalendář akcí - co nás čeká:

 
Říjen
Výlet do Slatiňan - 27.10. pojedou klienti CHB s doprovodem pracovnice
 
Září
Rybářské závody - 2.9.2017 pro klienty CHB a PSB
Rekreace Zderaz - od 16.-19.9.2017 pro klienty CHB
Zámecské slavnosti v Bystrém - 2.9.2017 se zúčastní klienti CHB a PSB v doprovodu dvou pracovnic
Hodonín u Kunštátu - rekreace klientů 2. oddělení a domku na ulici Hraniční ve dnech od 4.-7.9.2017
Výlet do Borové - 25.9.2017 se klienti z domku na ulici Hraniční podívají na zvířecí farmu
Rozloučení s létem
 
 
 
 
 

 

Září