Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 Naleznete zde veškeré informace o nás a životě našich klientů, i o chystaných projektech a akcích. Nabízíme Vám také komplexní přehled našich služeb a prostor pro dotazy a diskuze

 

 Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

udělili cenu Duhové křídlo 
za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením 
v kategorii Poskytovatel sociálních služeb 

Domovu na rozcestí Svitavy  

                                          

 Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.
 
                              
                            
 
Služba Chráněné bydlení
Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.
 
                                                                                                                                                                           
 
Služba Podpora samostatného bydlení
Posláním podpory samostatného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním či lehkým kombinovaným postižením takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.
 
Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DNR  je poskytnutí dočasného pobytu, podpory a individuální pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického příp. kombinovaného postižení, a kterým péči poskytuje v domácím prostředí rodina. Zároveň dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a regeneraci sil.

  

Aktuality:

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE
 
Statutární zástupce organizace Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, nabízí k prodeji níže uvedený inventář:
 
- 1 ks umyvadlo keramické...............100,-Kč
- 1 ks umyvadlo keramické...............100,-Kč
- 1 ks umyvadlo keramické...............100,-Kč
- 1 ks umyvadlo keramické...............100,-Kč
- 1 ks umyvadlo keramické...............100,-Kč
- 1 ks umyvadlo keramické...............100,-Kč
 
Bližší informace poskytne referent majetkové správy p. Winterová.
Informace je vyvěšena na webových stránkách www.dnrsvitavy.cz
 
Termín pro zájemce o koupi je stanoven do 07.07.2016 včetně.

Kalendář akcí - co nás čeká:

Září
Dovolená Zderaz- proběhne 16.-18.9.2016 a zúčastní se 12 klientů CHB a 2 doprovody
 
 
Červen
Výlet do Pardubic - 13.6.2016 se zúčastní 6 klientů z CHB a 2 doprovody
Sportovní hry v Bystrém - 7.-8.6.2016 proběhnou na zámku v Bystrém sportovní hry, kterých se zúčastní klienti CHB a PSB
Návštěva partnerského zařízení DSS Kalinov Slovensko - se uskuteční od 6.-10.6.2016, 6 klientů + 2 doprovody
Mental Power Praha - se uskuteční od 10.-12.6.2016 a zúčastní se 6 klientů CHB + 2 doprovody
Rekreace Vysoké Pole - klienti služby DOZP 3. oddělení pojedou na rekreaci od 20. - 23.6.2016
Zahradní slavnost - v pátek 24.6.2016 proběhne v Domově Zahradní slavnost