Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 

Naleznete zde veškeré informace o nás a životě našich klientů, i o chystaných projektech a akcích. Nabízíme Vám také komplexní přehled našich služeb a prostor pro dotazy a diskuze

 

 Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

udělili cenu Duhové křídlo 
za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením 
v kategorii Poskytovatel sociálních služeb 

Domovu na rozcestí Svitavy  

                                          

Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.
 
                         
                                                       
                              
 
Služba Chráněné bydlení
Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.
 
                          
                                                                                                                                                                                   
 
Služba Podpora samostatného bydlení
Posláním podpory samostatného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním či lehkým kombinovaným postižením takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.
 
Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DNR  je poskytnutí dočasného pobytu, podpory a individuální pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického příp. kombinovaného postižení, a kterým péči poskytuje v domácím prostředí rodina. Zároveň dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a regeneraci sil.

  

Sociálně terapeutická dílna

Posláním služby STD Domova na rozcestí Svitavy je podpora dospělých osob se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme
a rozvíjíme samostatnost klienta.

Aktuality:

 
INFORMACE
Statutární zástupce organizace Domova na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy, nabízí k prodeji inventář dle přílohy, ve stavu jak stojí a leží v ceně včetně DPH. Veškeré náklady spojené s odkupem inventáře jdou k tíži kupujícího.
 
Bližší informace poskytne p. Winterová na tel.: 468 008 107
Informace je vyvěšena na webových stránkách www.dnrsvitavy.cz
 
Termín pro zájemce o koupi je stanoven do 30.6.2018 včetně.
 
 
 
Zapojení do projektu GIVT: klikni a pomáhej
                                                     

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a z vašeho nákupu se zasílá Vámi zvolené organizaci část peněz z Vaší útraty.

Při zvolení organizace Domov na rozcestí Svitavy a poté obchodu (eshop), ve kterém chcete nakupovat z každého Vašeho nákupu jde předem dané procento přímo na účet zvolené organizace.

Více na www.givt.cz

 
Ředitelství Domova na rozcestí Svitavy přestěhováno na adresu:
 
Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
 
ŘEDITELSTVÍ DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY PŘESTĚHOVÁNO NA ADRESU:
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy

           

 

Kontakty:

Ředitelka: 731 615 280

Zástupkyně ředitelky, účetní: 731 390 080

Sociální pracovnice: 731 615 281, 734 328 534

 

 

Kalendář akcí - co nás čeká:

Červen
Mental Power Praha - od 7.-10.6.2018 se zúčastní 6 klientů a 2 doprovody
Rekreace na Vysokém Poli - od 11.6.2018 pro klienty CHB
Festival Fimfárum Olomouc - 22.-24.6.2018 pojedou klienti služby PSB s pracovnicemi
 
Květen
Sportovní hry v Třemošnici - od 29.5.-1.6.2018 pro klienty CHb a PSB
Den Rododendronů - 26.5.2018 v parku Jana Palacha, zúčastní se klienti a pracovníci CHB
 
 
Září