Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 Naleznete zde veškeré informace o nás a životě našich klientů, i o chystaných projektech a akcích. Nabízíme Vám také komplexní přehled našich služeb a prostor pro dotazy a diskuze

 

 Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

udělili cenu Duhové křídlo 
za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením 
v kategorii Poskytovatel sociálních služeb 

Domovu na rozcestí Svitavy  

                                          

 Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.
 
                              
                            
 
Služba Chráněné bydlení
Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.
 
                                                                                                                                                                           
 
Služba Podpora samostatného bydlení
Posláním podpory samostatného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním či lehkým kombinovaným postižením takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.
 
Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DNR  je poskytnutí dočasného pobytu, podpory a individuální pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického příp. kombinovaného postižení, a kterým péči poskytuje v domácím prostředí rodina. Zároveň dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a regeneraci sil.

  

Aktuality:

Ve dnech 8.6. a 16.6.2017 bude zavřena kavárna Café Rozcestí. Děkujeme za pochopení.
 
Ředitelství Domova na rozcestí Svitavy přestěhováno na adresu:
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy
 
ŘEDITELSTVÍ DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY PŘESTĚHOVÁNO NA ADRESU:
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy

           

 

Kontakty:

Ředitelka: 731 615 280

Zástupkyně ředitelky, účetní: 731 390 080

Sociální pracovnice: 731 615 281, 734 328 534

 

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ NABÍDKY NA PRODEJ MAJETKU

Statutární zástupce organizace Domov na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy, nabízí k prodeji inventář z bývalého stravovacího provozu, ve stavu jak stojí a leží v ceně včetně DPH. Veškeré náklady spojené s odkupem majetku jdou k tíži kupujícího.

Bližší informace poskytne p. Winterová na tel.: 468 008 107, 725 422 917

Termín pro zájemce o koupi je stanoen do 31.5.2017 včetně.

Kalendář akcí - co nás čeká:

Září
Rybářské závody - 2.9.2017 pro klienty CHB a PSB
Rekreace Zderaz - od 16.-19.9.2017 pro klienty CHB
 
Červenec
Rekreace Opatov - ve dnech od 25.-27.7.2017 pro klienty CHB
 
Červen
Sportovní hry Třemošnice - ve dnech od 30.5.-2.6.2017 se zúčastní klienti CHB a PSB
Mental Power Praha - zúčastní se klienti CHB a PSB od 8. - 11.6.2017
Rekreace na Vysokém Poli - od 5.-8.6.2017 pro klienty CHB
Muzikál "Ples upírů" - pojedou klienti CHB 11.6.2017
Sportovní hry v Bystrém - 13.6.2017 a zúčastní se klienti CHB
Den Pardubického kraje - 9.6.2017 pojedou zástupci našeho zařízení prodávat výrobky