Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 

Naleznete zde veškeré informace o nás a životě našich klientů, i o připravovaných projektech a akcích. Nabízíme Vám také komplexní přehled našich služeb a prostor pro dotazy a diskuze

 

 Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

udělili v roce 2015 cenu Duhové křídlo 
za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením 
v kategorii Poskytovatel sociálních služeb 

Domovu na rozcestí Svitavy  

                                          

Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 
                         
                             
                               
 
Služba Chráněné bydlení

Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním, zdravotním, kombinovaným postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

 

                          
                                                                                                                                                                                   
 
Služba Podpora samostatného bydlení

Posláním podpory samostatného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním, lehkým kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.

 

 
Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby DNR  je poskytnutí dočasného pobytu, podpory a individuální pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického příp. kombinovaného postižení, a kterým péči poskytuje v domácím prostředí rodina. Zároveň dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a regeneraci sil.

  

Sociálně terapeutická dílna

Posláním služby STD Domova na rozcestí Svitavy je podpora dospělých osob se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme
a rozvíjíme samostatnost klienta.

Aktuality:

Důležitá informace: Od 15.3.2019 do 22.3.2019 je z provozních důvodů zavřena kavárna Café Rozcestí. Děkujeme za pochopení.
 
Rádi bychom Vá informovali o nadcházejících změnách v poskytovaných službách Domova na rozcestí. 
Odlehčovací služba končí ke 29.3.2019. 
 
Ředitelství Domova na rozcestí Svitavy sídlí na adrese:
 
Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
 
ŘEDITELSTVÍ DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY PŘESTĚHOVÁNO NA ADRESU:
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy

           

 

Kontakty:

Ředitelka: 731 615 280

Zástupkyně ředitelky, účetní: 731 390 080

Sociální pracovnice: 731 615 281, 734 328 534

 

 

Kalendář akcí - co nás čeká:

Duben
 
Září