Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 

 

Sídlo organizace se nachází na:
 
Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
 
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy

Adresy a místa poskytovaných služeb

 

 

AKTUALITY:


ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ve výjimečných případech pouze po konzultaci s p. ředitelkou PhDr. J. Filipovou.