Vítáme Vás na stránkách Domova na rozcestí Svitavy, příspěvkové organizace Pardubického kraje,který poskytuje osobám s mentálním a kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 

Naleznete zde veškeré informace o nás a životě našich klientů, i o připravovaných projektech a akcích. Nabízíme Vám také komplexní přehled našich služeb a prostor pro dotazy a diskuze

 

 Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje 

udělili v roce 2015 cenu Duhové křídlo 
za činnost v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením 
v kategorii Poskytovatel sociálních služeb 

Domovu na rozcestí Svitavy  

                                          

Jednotlivé služby Domova na rozcestí Svitavy

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Posláním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 
                         
                             
                               
 
Služba Chráněné bydlení

Posláním služby chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním, zdravotním, kombinovaným postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním individuální podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

 

                          
                                                                                                                                                                                   
 
Služba Podpora samostatného bydlení

Posláním podpory samostatného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním, lehkým kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.

 

 

Sociálně terapeutická dílna

Posláním služby STD Domova na rozcestí Svitavy je podpora dospělých osob se zdravotním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým motivujeme, podporujeme
a rozvíjíme samostatnost klienta.

Aktuality:

 

INFORMACE O PRODEJI MAJETKU

Ve Svitavách, dne 17.06.2019
 
Na základě probíhající transformace Domova na rozcestí Svitavy a s tím související opouštění stávajících prostor, statutární zástupce organizace PhDr. Jaroslava Filipová nabízí, po schválení Radou Pardubickéeho kraje, k prodeji do vlastnictví jiné osoby majetek ve stavu, jak stojí a leží:
 
Vana Parker s bočním přístupem a dezinfekcí v hodnotě 15.000,- Kč
 
Vana Parker s bočním přístupem a dezinfekcí byla přízena v březnu 2009.
Veškeré náklady spojené s odkupem inventáře jdou k tíži kupujícího.
 
Bližší informace poskytne p. Winterová na tel.: 468 008 107.
Informace je vyvěšena na webových stránkách www.dnrsvitavy.cz.
 
Termín pro zájemce o koupiu je stanoven do 31.7.2019 včetně.
 
 
Ředitelství Domova na rozcestí Svitavy sídlí na adrese:
 
Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
 
ŘEDITELSTVÍ DOMOVA NA ROZCESTÍ SVITAVY PŘESTĚHOVÁNO NA ADRESU:
 
Tkalcovská 381, 568 02 Svitavy

           

 

 

Kalendář akcí - co nás čeká:

Srpen
Hodonín - 30.8.-3.9.2019 pojedou klienti Domku u parku a na Hraniční na rekreaci do Hodonína u Kunštátu
 
Září