Jak požádat o umístění do Domova na rozcestí Svitavy?

01.03.2010 00:00

O přijetí do Domova na rozcestí Svitavy je nutno požádat vyplněním tiskopisu Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.doc (78,5 kB), který je k dispozici zde, dále u sociální pracovnice Domova, a na Městském úřadě Svitavy.

Vyplněná žádost musí být podepsána občanem, který má být do Domova přijat nebo v případě, že je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům podepíše žádost soudem stanovený opatrovník.


Přílohou žádosti je Vyjádření lékaře k cílové skupině DNR Svitavy.doc (48,5 kB), které vyplní ošetřující lékař.
Tato žádost se podává sociální pracovnici Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 33, 568 02 Svitavy.