Projekt podporované zaměstnávání ve Svitavském regionu

01.07.2011 00:00

 

Základní ideou celého projektu je zavedení služby  Podporovaného zaměstnávání do Svitavského regionu. (Jako specifické služby zaměřené na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním v oblasti pracovního uplatnění)

 

Zavedením služby bude zajištěno aktivní zapojení lidí z cílové skupiny, které povede k získání pracovního uplatnění těchto lidí.

 

Projekt bude realizován v období červenec 2011-červenec 2013

Realizátor projektu je Rytmus Chrudim, o.p.s., Chrudim

 

Hlavní cíle projektu:

* Umožnit lidem se zdravotním postižením získat a udržet si zaměstnání.
* Zvýšit úroveň dovedností a samostatnosti lidí se zdravotním postižením v oblasti zaměstnání.
* Posílit motivaci k pracovnímu uplatnění.

 

Klíčové aktivity projektu:

* Individuální poradenství

* Pracovní asistence– jde o přímou podporu při cestování do zaměstnání a na pracovišti. Podpora směřuje k postupnému osamostatnění při cestě do práce i na pracovišti.
* Job kluby – skupinová práce, na které se řeší témata týkající se pracovního uplatnění
* Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání
* Rekvalifikační kurz Základy obsluhy PC

 

Aktivity projektu jsou určeny pro lidi, kteří jsou významně znevýhodněni.